Na de aanleg van het riool in 2011 hebben veel meer mensen last van grondwateroverlast. Er staat steeds vaker en meer water in hun kelders en onder de vloeren in de kruipruimtes. Deze problemen bespreekt de wijkraad regelmatig met de gemeente. Gezien de omvang van de problematiek is de grondwateroverlast voor de wijkraad een nieuw project. Op deze pagina vind je alle informatie over dit project. In de rechterkolom komen alle nieuws artikelen in chronologische volgorde te staan.

Melden van grondwateroverlast is belangrijk

Het is van belang uw klachten te (blijven) melden bij de Gemeente (Ingrid Hamer: iphamer@haarlem.nl en Lex Wijnbeek : ajwijnbeek@haarlem.nl ) met een c.c. aan lex Rietveld: lex.rietveld@boschenvaart.nl zodat de wijkraad op de hoogte blijft.

Lept op! De Gemeente had met name gekeken naar klachten mbt kruipruimte en tuinen. Volgens de gemeente ligt de verantwoordelijkheid voor het drooghouden van de kelders bij de bewoners (wat wij overigens betwisten vanwege de langdurige overlast). In het vervolg is het belangrijk, bij het indienen van een (vervolg) klacht, ook even in de kruipruimte en tuin te kijken en bij overlast dit ook te melden.

Waar is het riool vervangen en liggen drainageleidingen

Grondwateronderzoek

De gele doorgetrokken lijn geeft aan waar het riool in 2011 is vervangen, de gele stippellijn waar huisaansluitingen zijn vervangen. In 2012 heeft Wareco onderzoek gedaan naar het grondwater. De kaart geeft een overzicht van de onderzoekslocatie (bron: Google 2011). Het onderzoeksgebied is omlijnd met een rode lijn.

In het rapport is ook een overzicht van de huidige drainage. Deze kaart is hieronder aan te klikken. Let op: dit is de kaart vlak voor de aanleg van de nieuwe drainage die over de volle lengte langs de Prinsessekade ligt.

Kaart drainage in de wijk in 2012 vlak voor de aanleg nieuwe drainage Prinsessekade

Definitieve versie onderzoek Wareco wateroverlast

Back To Top
Translate »