– voor en door buren in Bosch & Vaart en Koninginnebuurt –

Vereniging De Groene Kroon is een initiatief gesteund door de wijkraden, bestemd voor meer dan 2.000 adressen in Bosch & Vaart, Koninginnebuurt en direct aangrenzende straten.

 • Wil je geld besparen op je energierekening?
 • Wil je je steentje bijdragen aan duurzaamheid, maar: … waar te beginnen, met subsidies, urgenties?
 • Wil je eigenlijk niet te veel moeite en tijd investeren maar wil je wel voorbereid zijn op nieuwe regelgeving?
 • Heb je al veel gedaan aan verduurzaming, en wil je nog een stapje verder zetten, of je kennis & ervaring delen?

Word dan lid!

De Groene Kroon is opgericht door je buren, om elkaar te helpen met deze stappen.

Begin bijvoorbeeld met het in kaart brengen van je traject naar verduurzaming door eerst een ‘nulmeting’ te doen, een besparingsdoel of maximale investeringslimiet te stellen, en je plan te synchroniseren met onvermijdelijk groot onderhoud in de toekomst.

Leden van de Groene Kroon krijgen een aantal hulpmiddelen aangeboden om goedkoper en sneller te verduurzamen, door een collectieve inzet.

Simpel gezegd, is ons doel tweeledig:

 • De warmtevraag verlagen, door isolatie en andere slimme oplossingen
 • Het warmteaanbod in een duurzamere vorm faciliteren = energietransitie = van’t gas af

Met een betalend ledenbestand worden concrete acties ondernomen. Denk aan:

 • het inhuren van onafhankelijke energieconsultants, voor een informatiebijeenkomst per kwartaal
 • het opleiden van energiecoaches ‘De Groene Kroon’
 • aankopen van licentie voor het Hoom dossier voor leden, een online handleiding om meerjarig groot onderhoud inzichtelijk te maken, en duurzamer te plannen.
 • nieuwsbrief
 • dankzij steun en input van leden zijn we een volwaardige gesprekspartner voor de Gemeente Haarlem over de rol van onze buurt in de energietransitie

Bezoek de website voor meer concrete informatie en tips:  www.DeGroeneKroon.org

Meer informatie via: info@degroenekroon.org

Back To Top
Translate »