In het voorjaar van 2012 heeft de wijkraad Bosch en Vaart een onderzoek laten uitvoeren onder wijkbewoners van 70 jaar en ouder, die nog zelfstandig in de wijk woonachtig zijn. Wij wilden een beeld krijgen van de ouderen in de wijk en waar hun eventuele wensen en behoeften liggen. Het (anonieme) onderzoek is uitgevoerd door professionals van Haarlem Effect.

Inmiddels vinden de koffieochtenden elke eerste dinsdag van de maand plaats in &Wine aan de Wagenweg. Wij proberen voor elke keer een gast uitnodigen waarmee over een bepaald thema gesproken kan worden.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jutta Swakowski – swakow@kpnmail.nl – 5768189

Sjaak Joziasse – sjaakjoziasse@gmail.com – 5425067

Lijkt het u leuk eens als gast aanwezig te zijn en bijvoorbeeld over uw vak, hobby, etc. te praten, neem dan ook contact op met Sjaak of Jutta. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Back To Top
Translate »