In het voorjaar van 2012 heeft de wijkraad Bosch en Vaart een onderzoek laten uitvoeren onder wijkbewoners van 70 jaar en ouder, die nog zelfstandig in de wijk woonachtig zijn. Wij wilden een beeld krijgen van de ouderen in de wijk en waar hun eventuele wensen en behoeften liggen. Het (anonieme) onderzoek is uitgevoerd door professionals van Haarlem Effect.

Helaas geen koffieochtenden op het moment! Wie meldt zich aan om deze weer te organiseren?

Sinds 2015 hebben Jutta Jutta Swakowski en Sjaak Joziasse de koffieochtenden in Bosch & Vaart georganiseerd in achtereenvolgens Restaurant Hout, Restaurant de PlekK, Wine by Bas en weer terug in Restaurant de PlekK. Zij hebben aangegeven het stokje graag aan een ander te willen overdragen.

Dus wie oh wie wil de organisatie van de koffieochtenden op zich nemen?? Dit mogen ook koffiemiddagen worden. Ook de doelgroep kan in overleg uitgebreid worden.

Heb je interesse neem dan snel contact met ons op via info@boschenvaart.nl!

 

Back To Top
Translate »