Melding woonomgeving

De zorg voor de openbare ruimte is een taak van de gemeente. Bij openbare ruimte moet je denken aan plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals straten, parken, plantsoenen, voet – en fietspaden. Je melding kan bijvoorbeeld gaan over afval en prullenbakken, bestrating, laaghangende takken, overstromingen van putten, bankjes of speeltoestellen, straatverlichting, geluidsoverlast, meeuwenoverlast, fietswrakken of handhaving op vergunningen. Je kunt je melding woonomgeving doorgeven aan de gemeente. Daarnaast zijn er ook handige apps die je kunt gebruiken op je slimme telefoon zoals bijvoorbeeld BuitenBeter.

Gebiedsprogramma

In het gebiedsprogramma staat welke projecten plaatsvinden Haarlem Zuid-West. Het jaarlijkse gebiedsprogramma wordt gemaakt op basis van de gebiedsopgave. De gebiedsopgave geeft aan welke doelen de gemeente met haar partners binnen 4 jaar wil realiseren op fysiek, sociaal en economisch terrein. In het gebiedsprogramma worden ook de te verwachten resultaten en het beschikbare budget beschreven. De partners van de gemeente zijn onder anderen woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, politie, wijkraden en zorginstellingen.

Back To Top
Translate »