Wijkgericht werken

Haarlem wil de dagelijkse leefomgeving in wijken en buurten verbeteren. Door bijvoorbeeld het tegengaan van overlast van hondenpoep en zwerfvuil verbetert het aanzien van de stad. Ook voldoende en veilige speelvoorzieningen voor kinderen, een goede bereikbaarheid en het aanbieden van activiteiten voor jongeren dragen eraan bij dat Haarlem een fijne en leefbare stad is om in te wonen en te werken. Wijkgericht werken kan de gemeente niet alleen. Zij werkt samen met bewoners en maatschappelijke partners zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars, welzijnsinstellingen, politie en wijkraden aan een veilig en leefbaar Haarlem.

Gebiedsverbinders

Per gebied heeft de gemeente een gebiedsverbinder. De belangrijkste taken van de gebiedsverbinder zijn: fungeren als aanspreekpunt voor wijkraden, partners, gemeentelijke organisatie en bestuur

  • fungeren als verbindingsofficier binnen de ambtelijke organisatie, partijen bij elkaar brengen, coalities smeden, verbindingen leggen tussen de verschillende gemeentelijke activiteiten en zorgen voor afstemming bij projecten
  • knelpunten signaleren en zo mogelijk laten oplossen
  • ‘aanjagen’ van het ‘Wijkgericht Werken’.

De gebiedsverbinder voor Zuid en West is Rizgar Parlak:

Meer informatie

Alle informatie van de gemeente over Stadsdeel Zuid waar Bosch & Vaart deel van uitmaakt, vindt u terug op de website van de gemeente. Voor algemene vragen, meldingen of klachten die de gemeente Haarlem aangaan, telefoonnummer 14 023.

Back To Top
Translate »