Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Wijkraad Bosch en Vaart. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wijkraad B&V, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Back To Top
Translate »