Zorg

Zorgbalans in Bosch & Vaart

Zorgbalans is een van de zorgorganisaties die in uw wijk actief is. De thuiszorg al langere tijd en sinds kort werkzaam in kleine buurtteams en Ontmoetingscentrum Houtstroom voor mensen met geheugenproblemen.

Zorgbalans maakt dus al langer onderdeel uit van de wijk en we zouden hier op verschillende manieren nog veel meer gezicht aan willen geven. Mede daarom hebben de grote teams zich opgesplitst in kleine buurtteams die allemaal dicht bij u in de buurt eigen huisvesting hebben betrokken. In uw buurt heeft het team een mooie locatie gevonden aan de Faradaystraat 2.

De belangrijkste reden voor deze verandering is om dicht bij onze cliënten te zijn en vanuit de kleine teams, maximaal 15 medewerkers, u de zorg te kunnen bieden op de manier zoals u dat graag thuis wilt. De teams bestaan uit wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden. De teams leveren alle zorg bij u thuis zoals bijvoorbeeld verzorging, verpleging en begeleiding. De wijkverpleegkundige staat in nauw contact met de huisartsen in Haarlem en kennen alle mogelijkheden die er zijn op het gebied van dagbesteding en andersoortige activiteiten.

In Ontmoetingscentrum Houtstroom begeleiden we mensen met geheugenproblemen, jong en oud en in alle stadia van de dementie. Daarnaast ondersteunen we ook de naasten. We doen dit door allerlei activiteiten te ondernemen, die de bezoekers zelf bedenken. We doen er alles aan om mensen zo lang en prettig mogelijk thuis te laten wonen. Denk aan hierbij aan sporten, boodschappen doen, wandelen, creatieve activiteiten en muziek. Houtstroom is gelegen in De Baan, aan het Nauwe Geldelozepad.

Samen met de wijkraad willen wij de komende tijd in gesprek gaan om te kijken op welke wijze Zorgbalans in uw buurt een bijdrage kan leveren aan het welbevinden van de wijk. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan het houden van spreekuur door de wijkverpleegkundigen en andere themabijeenkomsten, waarbij voorlichting wordt gegeven over bepaalde onderwerpen               (bijvoorbeeld dementie). Ook informatie over de komende veranderingen in de AWBZ zorg en de rol die de gemeente gaat spelen willen wij graag met u delen. Hierover zullen wij u via deze buurtkrant regelmatig informeren.

Indien u in contact wilt komen met het team in uw buurt, als u thuiszorg wilt aanvragen of eens een kijkje wil nemen in Houtstroom, dan kunt u bellen met:

  • Telefoonnummer buurtteam Haarlem Zuid-West 088 1189265, wijkverpleegkundige Anita Tijdink: 06 46331214.
  • Ontmoetingscentrum Houtstroom, Mireille Oosterhof 06 53800916
  • Zorgbalans 023- 8918918 of via de mail
het wijkteam Bosch & Vaart

het wijkteam Bosch & Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie Ontmoetingscentrum Houtstroom

Nauwe Geldelozepad 17
2012 EV Haarlem

>> Brochure Ontmoetingscentrum Houtstroom