Wijkraad

De wijkraad Bosch & Vaart bestaat uit een enthousiaste groep bewoners die zich op tal van terreinen inzet voor de buurt. De wijkraad heeft twee hoofdactiviteiten.

  1. In de eerste plaats is de wijkraad een klankbordgroep en een aanspreekpunt voor een betere communicatie tussen bewoners en de gemeente Haarlem.
  2. De wijkraad Bosch & Vaart is daarnaast actief in het stimuleren en initiëren van buurtactiviteiten. De Bosch en Vaart heeft veel en ook bijzondere evenementen. Variërend van sport, cultuur en sociale activiteiten. Allemaal voor en door de bewoners van de Bosch & Vaart.

Heeft u vragen of suggesties? Wilt u zelf actief deelnemen in de wijkraad? Of heeft u ideeën voor nieuwe buurtactiviteiten? Stuur dan een e-mail naar info@boschenvaart.nl