Ontstaan Wijkkoor Bosch & Vaart

Eind november 1990 vond, na een zeer korte repetitieperiode van ruim drie weken, in onze wijk de uitvoering plaats van de musical “Blijf uit onze wijk”. Tekstschrijvers, componisten, muzikale begeleiders, decorbouwers, acteurs, actrices, zangers en zangeressen woonden allemaal in Bosch en Vaart. Het enthousiasme bij uitvoerenden en publiek was groot. De meerderheid der zangers/zangeressen concludeerde dat de tijd rijp was voor het oprichten van een wijkkoor. In september 1991 was het zover: het Bosch en Vaartkoor werd geboren.

20-jarig jubileum

Op zaterdag 12 november 2011 werd het 20-jarig bestaan gevierd. Een feest, waarvoor oud-koorleden en wijkbewoners waren uitgenodigd. Met ook nu weer enkele zelfvervaardigde wijkliederen op het programma. Daarnaast werd er (met een knipoog) teruggeblikt op het gevarieerde repertoire (klassiek, modern, pop) door de jaren heen, zodanig dat oud-leden en wijkgenoten van harte tot meezingen werden uitgenodigd.

Meedoen met het Bosch & Vaartkoor ?

Sinds januari 2013 wordt er gerepeteerd onder de bezielende leiding van dirigent Pierre Schuitemaker. Hoewel het ledental, met name na een succesvol optreden tijdens de manifestatie “Korenlint Haarlem” (vorig jaar september) is uitgegroeid naar ruim 40, is er vooral nog plaats voor enkele (heren)tenoren en bassen.

Belangstelling? Kom gerust eens langs: elke woensdagavond wordt er van 20.30 – 22.00 uur gerepeteerd in de Pelgrimkerk (hoek Pijlslaan/Stephensonstraat).

Nadere algemene inlichtingen: telefoon (023) 531 35 97

Back To Top
Translate »