De wijkraad Bosch & Vaart heeft twee hoofdactiviteiten.

1. Gesprekspartner voor de gemeente

In de eerste plaats is de wijkraad een klankbordgroep en een aanspreekpunt voor een betere communicatie tussen bewoners en de gemeente Haarlem. Wijkraad Bosch en Vaart heeft zich ontwikkeld tot een serieuze gesprekspartner voor de gemeente Haarlem die gehoord wordt, zonder te activistisch te zijn. De wijkraad komt op voor gemeenschappelijke belangen van bewoners, niet voor individuele belangen. De wijkraad wordt gevormd door enthousiaste vrijwilligers uit de wijk.

De wijkraad heeft geen juridische status en is daarmee niet bevoegd om beslissingen namens bewoners te nemen. De gemeente is wel verplicht de wijkraad te horen en zo mogelijk rekening te houden met de mening van die wijkraad. De gemeente is niet verplicht die mening te volgen.

2. Stimuleren van buurtactiviteiten

De wijkraad Bosch en Vaart is daarnaast actief in het stimuleren en initiëren van buurtactiviteiten. De Bosch en Vaart heeft tal van bijzondere evenementen. Variërend van sport, cultuur en sociale activiteiten. Allemaal voor en door bewoners.

Meer informatie over rol van de wijkraad en de werkwijze vindt in de verordening op de wijkraden van de gemeente Haarlem en in het Huishoudelijke Reglement van de wijkraad Bosch & Vaart.

Communicatie en overleg

De wijkraad zorgt voor een betere communicatie in de buurt. Via de wijkkrant Kroniek van Bosch & Vaart, deze website, meningspeilingen en informatiebijeenkomsten over bijzondere onderwerpen.

De wijkraad heeft diverse contacten en overleggen met de gemeente en overleggen over de HaarlemmerHout.

De wijkraad onderhoudt contact met omliggende wijkraden in Zuid zoals Zuiderhout/Vredenhof, Zuid-West, Koninginnebuurt, Welgelegen en het Rozenprieel.

Back To Top
Translate »