Aan de rand van onze wijk ligt een stadsbos, de Haarlemmerhout. Het bestaat uit drie delen: het deel rondom het hertenkamp (de Lichte Hout of Kleine Hout), het deel tussen de Fonteinlaan en de Wagenweg (de Donkere Hout of Grote Hout) en het deel tussen de Wagenweg en de Leidsevaart (“Eindenhout”, met daarin de Theekoepel). De Haarlemmerhout is een Rijksmonument. Het is bijzonder om verschillende redenen. Om het goed te behouden is er door omwonenden een vereniging opgericht.

Doelstelling van de “Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout”.

De Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout stelt zich ten doel het leveren van een bijdrage aan het behoud van het Rijksmonument de Haarlemmerhout met haar cultuurhistorische en natuurhistorische waarden, voor nu en voor de toekomst.

Zij wil dit doen door:

  • het bevorderen van deskundig en zorgvuldig beheer en onderhoud waar nodig
  • het stimuleren van onderzoek
  • het geven van informatie in brede zin
  • gesprekspartner te zijn van diegenen die belast zijn met beleid, beheer en onderhoud
  • gevraagd en ongevraagd advies te geven

Aanmelden kan via de website van de vereniging

Adviescommissie Haarlemmerhout

De Adviescommissie adviseert de Gemeente Haarlem over het beheer en inrichting van de rijksmonumenten Haarlemmerhout en Frederikspark (collegebesluit van 3 oktober 2011).
De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de omliggende wijken en belangengroeperingen, deskundigen en medewerkers van de Gemeente Haarlem.

Back To Top
Translate »