Haarlemmerhout

Aan de rand van onze wijk ligt een stadsbos, de Haarlemmerhout. Het bestaat uit drie delen: het deel rondom het hertenkamp (de Lichte Hout of Kleine Hout), het deel tussen de Fonteinlaan en de Wagenweg (de Donkere Hout of Grote Hout) en het deel tussen de Wagenweg en de Leidsevaart (“Eindenhout”, met daarin de Theekoepel). De Haarlemmerhout is een Rijksmonument. Het is bijzonder om verschillende redenen. Om het goed te behouden is er door omwonenden een vereniging opgericht. Wat de stand van zaken is en wat de plannen zijn vindt u in downloads hiernaast. Zie ook het concept voor een beheersvisie (2009-2010) t.b.v. inspraak.

Doelstelling van de “Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout”.

De Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout stelt zich ten doel het leveren van een bijdrage aan het behoud van het Rijksmonument de Haarlemmerhout met haar cultuurhistorische en natuurhistorische waarden, voor nu en voor de toekomst.

Zij wil dit doen door:

  • het bevorderen van deskundig en zorgvuldig beheer en onderhoud waar nodig
  • het stimuleren van onderzoek
  • het geven van informatie in brede zin
  • gesprekspartner te zijn van diegenen die belast zijn met beleid, beheer en onderhoud
  • gevraagd en ongevraagd advies te geven

Aanmelden kan via de website van de vereniging

Adviescommissie Haarlemmerhout

De adviescommissie Haarlemmerhout nieuwe stijl (waarin Lex Rietveld de wijkraad vertegenwoordigt) bestaat 1 jaar. In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de totstandkoming van het beheerplan 2011 -2022. Daarnaast heeft de commissie een advies uitgebracht het Hildebrandmonument voor de Haarlemmerhout te behouden. Door de bezuinigingsoperaties van de Gemeente staat ook het budget voor de Hout onder grote druk. Daarnaast zal de functie van parkbeheerder komen te vervallen. De adviescommissie vraagt zich af of daardoor de zorgplicht van de Gemeente voor het rijksmonument Haarlemmerhout in het geding komt. Op korte termijn zal gesproken worden met Wethouder Rob van Doorn. Het jaarverslag van de adviescommissie staat hieronder.

Jaarverslag commissie Haarlemmerhout (PDF).