Elk voorjaar is het weer zover, het paar- en broedseizoen voor de zilvermeeuw gaat beginnen. De platte daken van de Bosch & Vaartbuurt en voedselvoorziening in Haarlem centrum zijn een uitstekende combinatie voor een broedgebied op een plek waar dit niet thuishoort en wat maanden lang voor overlast zorgt.

Is er wat tegen te doen?

Jazeker,  u kunt er zélf aan bijdragen, maar dan moet dat op tijd gebeuren:

  1. Ruim de oude nesten en broedplaatsen op het dak op, en scherm de plek af door er wat dunne draad of een net overheen te spannen
  2. Verwijder de losse rommel – zoals oude dakpannen, takken, bladeren, gras, mos, stenen etc. – van het dak

Dit scheelt al een stuk… bespreek uw schoonmaakactie met uw buren en ruim (samen) ook hun dak op. Dit is stap één. Nu moet er gezorgd worden dat de meeuwen niet gewoon weer opnieuw gaan nestelen en een mooie nieuwe plek uitzoeken. Dit kan op een aantal manieren voorkomen worden:

  1. Span een aantal dunne draden in een roosterformaat over uw dak. Dit is vrij lastig en heeft alleen effect wanneer dit op meerdere daken aaneengesloten wordt uitgevoerd. (werkt heel goed, dus doe uw best!)
  2. Makkelijker: span vlaggenlijntjes, zigzag over het dak van schoorsteen naar schoorsteen (10m. vlaggenlijn bij de ‘Action’ rond Koningsdag kost u 35 cent) voor een feestelijk effect en en een effectieve maatregel.
  3. Ga zelf rond maart – april regelmatig het dak op, loop wat rond, zet er een vlag neer of schaf een buizerdvlag aan. Dit helpt en u ziet meteen de plekken waar de meeuwen hun interesse voor een nest hebben.

Maar dan… gebeurt dit ook? Misschien wel… maar misschien ook niet… en is er wat georganiseerde actie nodig. Wij zouden graag zien dat er in de komende twee maanden per straat een meeuwenopzichter wordt aangesteld die de zaak een beetje in de gaten kan houden. Voor deze mensen is er een app-groep waarmee contact wordt gelegd. We denken dat we op deze manier de meeuwenoverlast effectief en op een ‘vriendelijke’ manier te lijf kunnen gaan.

Mag dit allemaal zomaar?

Ja, het voorkomen van het nestelen van meeuwen in de bebouwde omgeving wordt door de gemeente Haarlem zelfs gestimuleerd.

Wat mag er niet?

De meeuw is en blijft een beschermde vogel, dus het verwijderen van nieuwe nesten, het verwijderen van eieren, het insmeren van eieren met olie of fop-eieren neerleggen mag niet. U kunt wel de gemeente bellen, wanneer u een nest op het dak heeft, zij komen langs en nemen maatregelen.. maar vaak is het dan al te laat, en blijft de meeuw en haar echtgenoot in ieder geval een maand of twee op uw dak voordat het broedsel wordt verlaten. Voor informatie zie de website van de gemeente Haarlem.

Wilt u zich opgeven als meeuwenopzichter van uw straat?

Wilt u meer informatie, of heeft u een goed idee? Meld u zich via meeuwenboschenvaart@xs4all.nl .

Er is een kleine werkgroep die zich met de meeuwenproblematiek bezighoudt en die ook wil zorgen dat de overlast op een goede manier wordt aangepakt. Op dit moment zijn dit Willem Burmanje, Bosch en Vaartstraat 16, 0650276688, Kees Bergman, Wagenweg, 0622405802 en Maarten Cornet, Westerhoutstraat 40, 0631662395. U kunt ook het bovenstaande e-mail adres gebruiken.

Meer info Stadskrant Haarlem 23 februari

Back To Top
Translate »