Leden

De wijkraad bestaat uit de volgende leden:

Vic van den Broek d’Obrenan

Vic is de voorzitter van de wijkraad. Zij is te bereiken via vic.vandenbroek@boschenvaart.nl.

Ivo Bruijn

Ivo is vice-voorzitter van de wijkraad. Hij is te bereiken via via ivo.bruijn@boschenvaart.nl

Maarten Santman

Maarten is secretaris van de wijkraad, is contactpersoon voor de gemeente en coördineert alle zaken en projecten in de fysieke omgeving van de wijk. Hij is te bereiken via maarten.santman@boschenvaart.nl.

Raoul Hagens

Raoul is penningmeester van de wijkraad. Hij is te bereiken via raoul.hagens@boschenvaart.nl.

Victorine Egter van Wissekerke

Victorine zit in de webredactie en de redactie van de Kroniek en adviseert en ondersteunt de wijkraad op het gebied van communicatie. Te bereiken via victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl

 

Frederike van Urk

Frederike zit in de redactie van de Kroniek en adviseert en ondersteunt de wijkraad op het gebied van communicatie. Te bereiken via frederike.vanurk@boschenvaart.nl.

Robert Steeg

Robert is verantwoordelijk voor evenementen in de wijk. Hij is te bereiken via  robert.steeg@boschenvaart.nl

Ernst van den Broek

Ernst is verantwoordelijk voor veiligheid en sponsoring. Hij is te bereiken via  ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl.