Ivo Bruijn

Ivo is voorzitter van de wijkraad

Maarten Santman

Maarten is secretaris van de wijkraad, is contactpersoon voor de gemeente en coördineert alle zaken en projecten in de fysieke omgeving van de wijk

Raoul Hagens

Raoul is penningmeester van de wijkraad

Robert Steeg

Robert is verantwoordelijk voor evenementen in de wijk.

Ernst van den Broek

Ernst is verantwoordelijk voor veiligheid en sponsoring.

Annemieke van de Beek

Annemieke is verantwoordelijk voor evenementen.

Back To Top
Translate »