Leden

De wijkraad bestaat uit de volgende leden:

Vic van den Broek d’Obrenan

Vic is de voorzitter van de wijkraad. Zij is te bereiken via vic.vandenbroek@boschenvaart.nl.

Douwe van Keulen

Douwe is de penningmeester en secretaris a.i. van de wijkraad. Hij is tevens contactpersoon voor de financiën voor de diverse commissies die in de wijk actief zijn. Douwe is bereikbaar via douwe.vankeulen@boschenvaart.nl

 

Ernst van den Broek

Ernst houdt zich bezig met sponsoring voor de wijk. Heb je interesse in adverteren in een van de communicatiemiddelen van de wijk of heb je andere ideeen voor sponsoring? Neem dan contact op met Ernst via ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl.

Victorine Egter van Wissekerke

Victorine zit in de webredactie en de redactie van de Kroniek en adviseert en ondersteunt de wijkraad op het gebied van communicatie. Te bereiken via victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl

 

Lex Rietveld

Lex is contactpersoon voor de gemeente Haarlem en Spaarnelanden. Hij coördineert alle zaken en projecten in de fysieke omgeving van de wijk. Hij heeft tevens namens de wijkraad zitting in de Adviescommissie Haarlemmerhout. Lex is daarnaast actief in de Stichting Hildebrand. Met vragen over deze onderwerpen kun je mailen naar lex.rietveld@boschenvaart.nl

Frederike van Urk

Frederike zit in de redactie van de Kroniek en adviseert en ondersteunt de wijkraad op het gebied van communicatie. Te bereiken via frederike.vanurk@boschenvaart.nl.