Ivo Bruijn

Ivo is voorzitter van de wijkraad

Maarten Santman

Maarten is secretaris van de wijkraad, is contactpersoon voor de gemeente en coördineert alle zaken en projecten in de fysieke omgeving van de wijk

Raoul Hagens

Raoul is penningmeester van de wijkraad

Vic van den Broek d’Obrenan

Vic onderhoudt de contacten met de gemeente en andere wijkraden in Haarlem.

Victorine Egter van Wissekerke

Victorine zit in de webredactie en de redactie van de Kroniek en adviseert en ondersteunt de wijkraad op het gebied van communicatie.

Frederike van Urk

Frederike zit in de redactie van de Kroniek en adviseert en ondersteunt de wijkraad op het gebied van communicatie.

Robert Steeg

Robert is verantwoordelijk voor evenementen in de wijk.

Ernst van den Broek

Ernst is verantwoordelijk voor veiligheid en sponsoring.

Back To Top
Translate »