Het eerste wijkcontract in nieuwe vorm staat klaar om uitgevoerd te worden! Op zondag 28 maart is tijdens de online jaarvergadering het wijkcontract Bosch & Vaart getekend door de wijkraad en namens de gemeente door wijkwethouder Floor Roduner. De wijkraad is er trots op dat zij de eerste wijk in Haarlem is die met de hernieuwde vorm aan de slag gaat. Wijkraad Bosch & Vaart heeft twee onderwerpen ondergebracht in het wijkcontract: het stimuleren van initiatieven op het gebied van het duurzaam maken van de eigen woning en grondwaterproblematiek.

Waarom een wijkcontract?
In een wijkcontract werken bewoners, wijkraad, gemeente en partners van de gemeente samen om ideeën uit de wijk te realiseren. De wijk weet zelf welke verbeteringen nodig zijn en met elkaar wordt gekeken wat mogelijk is. Wijkcontracten kunnen zowel op sociaal als fysiek terrein worden gemaakt en het is de bedoeling dat het wijkcontract na vaststelling binnen één jaar is uitgevoerd. Vanuit het programma Nieuwe Democratie van Haarlem kunnen tot en met 2022 zes wijkcontracten worden afgesloten. De gemeente helpt de wijkraad om te komen tot een wijkcontract en committeert zich aan de afspraken die in het contract worden gemaakt. Naast dit wijkcontract werken de wijkraden Burgwal, Welgelegen en Delftwijk ook aan een wijkcontract.

Initiatieven op het gebied van duurzaam maken van de eigen woning in de Bosch & Vaart
Onder aansturing van vereniging de Groene Kroon worden initiatieven op het gebied van duurzaamheid gestimuleerd. Externe experts en bewoners delen kennis rondom actuele duurzaamheidsthema’s. Energiecoaches uit de wijk worden opgeleid, delen kennis en ervaring met leden van de vereniging zodat ze van elkaar leren. Zo verduurzaamt de wijk sneller en goedkoper, het beschermd stadsgezicht blijft behouden, het wooncomfort stijgt en het extreem hoge gasverbruik daalt.

Grondwaterproblematiek Bosch & Vaart

Er is een werkgroep opgericht die het door de gemeente gestarte vervolgonderzoek naar de grondwaterproblematiek in de wijk begeleidt. De werkgroep informeert de bewoners hierover en werkt de afspraken tussen bewoners en gemeente uit. Wanneer er een keuze gemaakt moet worden uit de diverse oplossingsrichtingen, wordt een enquête onder de buurtbewoners georganiseerd.

>> Wijkcontract Duurzaam Doen in Bosch & Vaart

 

 

 

 

Back To Top
Translate »