Tijdens de jaarvergadering is het concept onderzoeksrapport van ingenieursbureau Wareco gepresenteerd met betrekking tot de grondwaterhuishouding in onze wijk. Dit rapport is inmiddels afgerond en digitaal beschikbaar.

>> Wareco rapport

In het rapport van Wareco zijn de gegevens van de perceelinspecties van onderstaande woningen om privacy redenen weggelaten. De bewoners kunnen de gegevens wel opvragen via projecten@haarlem.nl t.a.v. J. Braakman.

Berkenrodestraat 50
Boekenrodestraat 15
Bos en Hovenstraat 11
Eindenhoutstraat 41
Oranjeplein 10
Prinsessekade 19
Prinsessekade 32
Prinsessekade 33
Prinsessekade 50
Schouwtjeslaan 108
Van Hogendorpstraat 15
Van Hogendorpstraat 69
Vredenhofstraat 19
Wagenweg 188
Westerhoutstraat 36
Zomerluststraat 7

De wijkraad gaat samen met enkele deskundige bewoners het rapport nauwkeurig bestuderen en zal vervolgens met de gemeente in overleg gaan om te bezien welke vervolgstappen er ondernomen moeten worden om de gerezen problemen op te lossen. Wij houden jullie uiteraard via de gebruikelijke kanalen van de wijkraad op de hoogte van de voortgang.

Back To Top
Translate »