De gemeente stelt voor om een pilot te doen in de Bosch & Vaartbuurt. De gemeente zou in samenwerking met bewoners een drainage op privéterrein aanleggen, bij maximaal 20 woningen. Zogenaamde “aantakking” van drainage op privéterrein op het openbare drainagestelsel is een mogelijke oplossing voor de grondwaterproblemen.

Als de pilot succesvol is, zou deze oplossing kunnen worden opgeschaald naar andere delen van de wijk en andere wijken van Haarlem. Nadruk in het voorstel ligt op de samenwerking tussen de gemeente en bewoners. Het voorstel is hier te lezen. 

We zoeken voor dit project wel nog een aantal bewoners die het leuk vinden om met dit project aan de slag te gaan en de samenwerking met de gemeente vorm te geven. Stuur bij interesse (of vragen) graag een mailtje aan info@boschenvaart.nl.

Back To Top
Translate »