Na het doorspuiten van van het drainagesysteem eind vorig jaar leek het probleem opgelost. Maar helaas, diverse bewoners kregen steeds weer last van grondwater in de kruipruimtes, kelders en tuinen. Naar aanleiding van klachten van diverse bewoners gericht aan de gemeente Haarlem en op dringend verzoek van de wijkraad is het systeem begin dit jaar nog enkele keren doorgespoten. Telkens werden er verstoppingen vastgesteld. Ook bleek dat direct naar het doorspuiten de grondwaterstand snel daalde, maar helaas daarna ook weer snel steeg.

De gemeente beroept zich nu op een door ingenieursbureau Wareco opgesteld rapport over de grondwaterproblemen in Haarlem en omliggende gemeenten. De overlast wordt veroorzaakt door veel regenval de afgelopen jaren. Het is de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf om overlast in kruipruimtes en kelders te bestrijden.

Wij zijn er echter van overtuigd dat onze wijk een specifiek probleem heeft en wij hebben de gemeente laten weten het niet met hun stellingname eens te zijn. Het drainagesysteem functioneert niet goed en de vorig jaar aangelegde drain op de Prinsessekade levert te weinig resultaat op.

Omdat we op ambtelijk niveau tot nu toe geen resultaat hebben bereikt, hebben we ons direct tot  wethouder Lukas Mulder gewend. Wij hebben hem ook aangeboden een toelichting te komen geven op onze jaarvergadering. We hebben nog geen bericht ontvangen dat hij komt. In ieder geval zullen wel gemeentelijke ambtenaren aanwezig zijn.

Onderzoek grondwateroverlast Zuid Kennemerland

>> Onderzoek Wareco grondwateroverlast Zui Kennemerland 29 november 2013

>> Samenvatting rapport onderzoek grondwateroverlast Zuid Kennemerland 29 november 2013

Correspondentie wijkraad en gemeente Haarlem

>> Brief wijkraad grondwateroverlast 1 dec 2013

>> Reactie gemeente op brief wijkraad 1 dec 2013

>> Brief grondwateroverlast wethouder 6 feb 2014

 

Back To Top
Translate »