De Gemeente heeft op verzoek van de wijkraad laten onderzoeken of de drainage nu goed functioneert.

Gebleken is dat de drain in de Eindenhoutstraat gebreken vertoont en dat enkele spuigaten op de Leidsevaart niet goed gemonteerd zijn. De Gemeente heeft toegezegd de reparaties snel uit te voeren.

Anticiperen op klimaatverandering
Daarnaast start de Gemeente op korte termijn een project om continu de grondwater stand te meten tijdens zowel de natte als droge periodes.

De Gemeente wil hiermee anticiperen op mogelijke gevolgen van de klimaatverandering. Onze wijk is aangewezen als pilot.

Kom naar de informatiemarkt
Lex Rietveld zal hier tijdens de jaarvergadering nog wat meer over vertellen. En de Gemeente is samen met Wareco op de informatiemarkt aanwezig om de pilot in zake de klimaatverandering nader toe te lichten.

Zodra meer bekend is over het onderzoek zullen wij hierover uiteraard berichten

Back To Top
Translate »