Bericht gemeente Haarlem: Haalbare oplossing in beeld voor grondwateroverlast in Bosch en Vaart

Haalbare oplossing in beeld voor grondwateroverlast in Bosch en Vaart

In oktober 2012 is het Wareco-onderzoek naar de oorzaken en maatregelen voor de grondwateroverlast in de wijk Bosch & Vaart opgeleverd. De oorzaken zijn gevonden en de maatregelen doorgerekend. Zie het definitieve rapport.

De bewoners hebben dankbaar gebruik gemaakt van de enquete. Inmiddels staat de teller van het totale aantal bewonersklachten op ongeveer 100, inclusief de ingevulde enquetes. De enquete resultaten, voor zover op tijd binnen gekomen vóór afronding van het onderzoek, zijn verwerkt in het definitieve rapport.

De oorzaak van de wateroverlast is de vernieuwing van beschoeiing van de kade van de Leidsevaart, een project dat toevallig gelijktijdig plaatsvond met de rioolvernieuwing. De vernieuwde en behoorlijk waterdichte beschoeiing vertraagt in ernstige mate de min of meer natuurlijke grondwaterafvoer uit de wijk naar de Leidsevaart. Daardoor stroopt het grondwater op tegen de kadebeschoeiing en vooral de straten in die omgeving, met name de Prinsessekade, ondervinden daarvan de meeste last.

De meest rendabele oplossing is het aanleggen van een nieuwe drain aan de kadekant van de Prinsessekade, ongeveer tussen Vredenhofstraat en Schouwtjesplein. De berekeningen van Wareco laten zien dat deze oplossing voldoende zou moeten zijn om het grondwatergedrag daarmee in de hele wijk te herstellen tot het niveau van vóór de rioolvervanging en beschoeiingsvernieuwing. Na uitvoering van dit project zullen de effecten op het grondwater door de gemeente intensief worden gemonitord voor minstens 1 vol jaar met de bestaande peilbuizen.

De drain is relatief eenvoudig aan te leggen, omdat geen huisaansluitingen in de weg liggen. De gemeente heeft in de tussentijd de bestaande drainage alvast gereinigd, geinspecteerd en de knelpunten opgespoord. Tegelijk met de nieuw-aanleg worden de knelpunten in deze bestaande drainage aangepakt en hersteld (met name Schouwtjesplein).

Vanwege de urgentie van de problematiek heeft de gemeente prioriteit verleend aan de uitvoering van dit project. Daarom zijn wij zo snel mogelijk gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering. Het is nog maar kort dag voor het begin van het nieuwe jaar, maar de gemeente doet er op dit moment alles aan om zo snel mogelijk uit te kunnen voeren.

Wij zullen de wijkraad op de hoogte houden van de voortgang en de eventuele knelpunten in de uitvoering.

Back To Top
Translate »