Aanwijzingsbesluit container locaties Bosch & Vaart

Op 17 september heeft de Gemeente het Aanwijzingsbesluit containerlocaties Haarlemmerhoutkwartier (waaronder ook onze wijk) gepubliceerd. Zie Aanwijzingsbesluit containerlocaties … lees meer

Uitnodiging werkgroep Koningin Duurzaam

De werkgroep Koningin Duurzaam van onze buurwijk de Koninginnebuurt nodigt buurtgenoten van Bosch & Vaart uit om mee te denken over duurzaamheid. Iedereen is welkom op woensdag … lees meer

Resultaten grondwateronderzoek Wareco

Tijdens de jaarvergadering is het concept onderzoeksrapport van ingenieursbureau Wareco gepresenteerd met betrekking tot de grondwaterhuishouding in onze wijk. Dit rapport is … lees meer

Midzomer Muziek in Eindenhout zondag 23 juni

De Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout organiseert op zondag 23 juni om 15.00 uur ter ere van hun 10-jarig jubileum Midzomer Muziek in Eindenhout. Een uniek openlucht … lees meer

Zomerstop Bosch & Vaart Koffieochtend

Bosch & Vaart Koffieochtend  houdt een zomerstop. Vanwege de sluiting van Restaurant Hout en omdat er in de zomermaanden minder animo is voor de koffieochtend, is de … lees meer