De zware zomerstorm van afgelopen 25 juli staat bij veel mensen nog vers in het geheugen. Een dergelijke storm is zeer zeldzaam. Sinds de metingen kwam dit slechts één keer eerder voor en dat was ruim 100 jaar geleden. De bomen in Haarlem hebben flink geleden onder deze storm. Doordat ze vol in het blad stonden, waren ze gewoonweg niet bestand tegen windkracht 10 en rukwinden van meer dan 100 km per uur. Bovendien regende het hard waardoor het natte bladerdek extra zwaar was. Zo’n 452 bomen zijn door dit natuurgeweld omgewaaid. Dit is nog exclusief de bomen die in de Haarlemmerhout zijn bezweken. Het precieze aantal hier is nog niet bekend; het zijn er in ieder geval meer dan 100.

Ziet u takken? Meld het!

Sinds 25 juli is Spaarnelanden met man en macht bezig om alle bomen en takken in heel Haarlem op te ruimen. Gevaarlijke situaties zijn uiteraard als eerste opgelost. Dagelijks zijn in totaal zeventien medewerkers, vier vrachtwagens en vijf boomploegen bezig met de opruimwerkzaamheden. De planning is dat eind augustus de straten weer schoon zijn. Ziet u na die tijd toch nog takken liggen? Meld dit dan bij Spaarnelanden via info@spaarnelanden.nl of via tel. 023-75 17 200. Het wordt dan alsnog zo snel mogelijk weggehaald.

Herstel

De stronken van de omgewaaide bomen kunt u nog maanden tegenkomen in de stad. Het verwijderen hiervan vergt behoorlijk wat voorbereiding. Er moeten speciale machines worden ingehuurd die de zogenoemde boomstobbe uitfrezen. Hierna wordt al het materiaal uit het gat verwijderd en daarna wordt het gat alvast opgevuld met grond die geschikt is voor de groei van bomen. In overleg met de gemeente Haarlem zal hiervoor een planning worden gemaakt.

Wat gebeurt er met het hout?

De omgewaaide bomen zijn in stukken gezaagd en worden vanaf vier tijdelijke stortplekken naar Spaarnelanden vervoerd. De gemeente Haarlem bekijkt in overleg met de Stichting Nederlands Hout welke stammen nog geschikt zijn voor verdere bewerking. De gemeente heeft al veel leuke ideeën ontvangen om het hout te hergebruiken. Zodra duidelijk is welke nieuwe bestemmingen het hout krijgt, zal dit breed bekend worden gemaakt.

>> Nieuwsbericht gemeente Haarlem

Back To Top
Translate »