Op de oproepen in de Kroniek en op de website om informatie aan te leveren over de eigen woonsituatie (wel/niet grondwateroverlast, verzakkingen, funderingsgegevens etc) hebben 18 bewoners gereageerd. Daarvoor zeer veel dank.

De bedoeling van deze inventarisatie is meer inzicht te krijgen in de huidige problematiek en de reacties  zijn zeer behulpzaam bij het lopende onderzoek.

In de volgende fase worden enkele oplossingsrichtingen uitgewerkt. De bewoners worden met een brief  geïnformeerd en zal worden gevraagd aanvullende informatie te verstrekken.

Back To Top
Translate »