De werkgroep Koningin Duurzaam van onze buurwijk de Koninginnebuurt nodigt buurtgenoten van Bosch & Vaart uit om mee te denken over duurzaamheid. Iedereen is welkom op woensdag 2 oktober om 20.00 uur.

Beste Bosch & Vaarters,

Een aantal leden van de werkgroep Koningin Duurzaam is bezig te overwegen of de oprichting van een coöperatie om de duurzaamheid te bevorderen, zinnig is. En of dit kan leiden tot het nemen van een aantal maatregelen voor bevordering van de duurzaamheid tegen de laagst mogelijke kosten (en een goede kwaliteit).

Omdat Bosch & Vaart qua woningen vrijwel even oud en divers is als de grootste delen van de Koninginnebuurt lijkt het ons zinnig het werkgebied van de (eventueel) op te richten coöperatie zich te laten uitstrekken over beide wijken.

Daarom vragen wij jullie vanuit Bosch & Vaart  mee te denken over dit initiatief. De volgende vergadering is volgende week woensdag 2 oktober en wordt vanaf 20.00 uur gehouden bij Hestia de Vries, Iordenstraat 16.

Met vriendelijke groet,

namens de werkgroep Koningin Duurzaam,

Willem Kleinbruinink
06-30 594 381
willemkleinbruinink@hotmail.com

Back To Top
Translate »