Ervaar je overlast van te veel of fout geparkeerde auto’s, hangjongeren, zwerfafval of wat dan ook? Doe dan een melding bij de gemeente. Via de website haarlem.nl/melding-doen gaat dat heel eenvoudig.

Parkeeroverlast

In verschillende delen van de wijk wordt de parkeerdruk steeds groter en ervaren bewoners hier overlast van. Doordat door de lockdown mensen meer thuiswerken, staan er momenteel sowieso meer auto’s in de straten overdag. Maar vooral aan de randen van de wijk parkeren ook steeds meer bewoners uit naastgelegen wijken hun auto’s bij ons in de straten, waardoor de druk nog extra vergroot wordt. Op de Prinsessekade wordt bijvoorbeeld veelvuldig in het gras langs de kade geparkeerd waardoor dit in een modderpoel verandert. Bovendien ontstaan er onveilige situaties doordat het overzicht door de vele geparkeerde auto’s gehinderd wordt en de doorgang te nauw is. Door melding te doen, krijgt de gemeente inzicht in hoe groot de overlast is en waar die zich precies voordoet.

We zullen dit onderwerp ook op de agenda van de jaarvergadering van de wijkraad zetten.

Foto: Google Maps
Back To Top
Translate »