Bericht van de gemeente Haarlem:

Vorig jaar waren er klachten over drainage in de Bosch & Vaart. Om dit te verhelpen heeft de gemeente een aantal projecten opgestart. Dit leek afdoende te zijn, maar helaas krijgen we nu toch weer klachten. De problemen leken na het doorspuiten/reinigen van het drainagesysteem (eind vorig jaar) te zijn opgelost. Maar de klachten lijken weer snel terug te komen.

Een structurele verstopping

Aangenomen wordt dat er in de buurt een structurele belemmering / verstopping in de buis zit die voor wateroverlast zorgt. Een actie voor de korte termijn is dat de uitstroomopeningen op de Leidsevaart worden gecontroleerd op belemmeringen, dat de instelniveau’s worden nagelopen en dat de kolken in de straten (aangesloten op het riool) meer dan gebruikelijk worden doorgespoten.

Meld overlast direct

De gemeente en de BAM zoeken echter naar een structurele oplossing die tot een blijvend resultaat leidt. Hier wordt een plan voor gemaakt en daar hebben we uw hulp voor nodig. We willen u vragen overlast altijd direct te melden. Op deze manier kan er een goede analyse op het probleem worden gedaan.

De melding kan gedaan worden via de site van de gemeente www.haarlem.nl (kies optie Klachten/meldingen doen/meer/water riolering bruggen en oevers/wateroverlast)

De volgende gegevens zijn van belang:

  • Uw adres
  • Waar er overlast is (kruipruimte / kelder/voortuin/achtertuin)
  • Wanneer er overlast is (tijdens regen of altijd)
  • Hoelang de overlast heeft geduurd/sinds wanneer de overlast er is.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Wanneer er meer bekend is, komen we via uw wijkraad en de website van de gemeente Haarlem bij u terug.

Met vriendelijke groet,

Moira Faber, Gebiedsverbinder Zuid/West

Afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer, gemeente Haarlem

 

Back To Top
Translate »