Het gonsde al een tijdje in de buurt. Zou ze echt komen? Zou het lukken om na Dordrecht ook de Bosch & Vaart te bezoeken? De buurt was afgelopen jaren al zéér verheugd met het bezoek van zijne koninklijke hoogheid, de koning van Nederland, Willem Alexander. Dit jaar kregen wij een dubbele traktatie; de koning en de koningin. Yes!

Onder begeleiding van de Haarlemse Damiate band kwam het koninklijke echtpaar aan in de wijk. Na de balkonscène kregen de kinderen die meegedaan hadden aan fietsversierwedstrijd een inspectie van hun fietsen. Trots presenteerden de jongste kinderen hun prachtig versierde fietsen. Het echtpaar werd begeleid door dè Alex de Vries, in zijn vrije tijd lakei en tevens inwoner van de Bosch & Vaart. Speciaal voor de gelegenheid had hij zijn livrei aangetrokken.

Na de rondgang werd er zitting genomen op de koninklijke stoel. De kinderen konden hier op de foto met de koning en koningin. Vragen werden gesteld en een praatje was ook mogelijk. Hierna vertrokken Koning Willem Alexander en Koningin Maxima te voet, samen met de winnaar van de fietsversierwedstrijd. De winnaar van de fietsversierwedstrijd mag komend jaar bij elk huis aanbellen en vragen om een glaasje limonade.

Back To Top
Translate »