Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) heeft de gemeente Haarlem benaderd met de vraag of er in Haarlem een plek is om een bos van 10x10m aan te leggen. De gemeente wil de uitdaging aangaan en tenminste onderzoeken of dit project in Haarlem haalbaar is. Ook aan Wijkraad Bosch & Vaart is gevraagd om wijkbewoners te benaderen met de vraag of een Tiny Forest voor onze wijk een aanwinst kan zijn en of er in de wijk een plek te vinden is waar dit past. Dus een plek waar ook de omwonenden enthousiast te krijgen zijn voor een ‘kleine wildernis voor de deur’?  Heeft u een idee? Reageer dan, wij bundelen de ideeën en zullen die aan de gemeente aanleveren!

Wat is De Kleine Wildernis?

Een door mensen aangelegd bos dat aan zichzelf wordt overgelaten, heeft meestal 100 jaar nodig om te volgroeien. Stel nu dat we dat nu eens tien maal zo snel konden doen? Shubhendu Sharma’s methode maakt dit mogelijk. Hij werkt als ingenieur bij Toyota en paste de principes van Toyota’s productiesysteem toe op bosbouw. Het resultaat is een methode om een bos van 100m2 drie keer zo snel te laten groeien en dit bos is 100 keer biodiverser dan traditioneel aangeplante bossen. Zijn methode biedt mensen de kans om overal ter wereld een klein (100 tot 300 m2) bos aan te leggen voor de prijs van een Iphone. Zijn methode beschrijft hij in dit filmpje van vijf minuten.

Wat hebben we nodig?

  •  € 19.000 aan financiering, maar deze financiering is al rond;
  • Locatie van minimaal 100 m2 en maximaal 300 m2;
  • Deze locatie moet nu betegeld of geasfalteerd zijn, steen eruit en groen erin;
  • Deze locatie moet verrassend zijn, een onverwachte plek, die veel publiek trekt;
  • De locatie moet toegang hebben tot stromend water;
  • Het moet mogelijk zijn om er de eerste twee jaar een hek om te plaatsen om gezonde groei mogelijk te maken;
  • Locatie voor de organisatie van een symposium.

Waarom willen wij dit?

Shubhendu’s methode inspireerde Daan Bleichrodt en Erwin Willems. Hieronder lichten we kort toe wat de voordelen van de Kleine Wildernis zijn. Natuurbeleving voor stedelingen Door verstedelijking en mediagebruik is de afstand tussen mens en natuur groter dan ooit. Een Kleine Wildernis voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren. Waterberging Slagregen is één van de gevolgen van klimaatverandering. De noodzaak om steen te vervangen door groen is daardoor groot. Met de aanleg van Kleine Wildernissen vergroten we de waterbergingscapaciteit van steden. Hittestress en luchtkwaliteit De aanleg van Kleine Wildernissen brengt verkoeling in de zomer en zorgt voor een betere luchtkwaliteit binnen de stad. Gezondheid Uitzicht op een boom zorgt voor aantoonbaar minder sociale stress en kan daarmee verschillende stressgerelateerde ziekten helpen voorkomen. Voor meer informatie

Wat gaan we doen?

• We leggen één Kleine Wildernis aan in Nederland;

• We maken een open-source handleiding voor het aanleggen van een eigen Kleine Wildernis, zodat elke Nederlander een eigen Wildernis kan aanleggen in zijn of haar buurt;

• We organiseren een symposium over deze aanpak, waar Shubhendu Sharma komt spreken;

• We betrekken IVN vrijwilligers en andere buurtbewoners bij de aanleg, het beheer en educatie.

Back To Top
Translate »