Graag nodigen wij je uit voor de Jaarvergadering van de wijkraad Bosch & Vaart op donderdag 5 maart van 20.00 tot 22.30 uur in de bovenzaal van Restaurant Hout, Wagenweg 214. Wij hopen dit jaar weer vele buurtbewoners op de jaarvergadering te mogen begroeten.

Een wijkraad bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die iets over hebben voor hun wijk. Bevlogen om hun wijk gezelliger, leuker en mooier te maken. Uiteraard zijn er ook serieuzere zaken. Zoals de huidige grondwaterproblematiek, ondergrondse vuilcontainers en de gevaarlijke verkeerssituatie op de Schouwtjeslaan.

Voorgestelde samenstelling wijkraad

Leden die zich herkiesbaar stellen tijdens de jaarvergadering van 5 maart 2015 zijn:

 • Patrick van Harderwijk (voorzitter)
 • Vic van den Broek d’Obrenan (secretaris)
 • Lex Rietveld (dagelijks beheer)
 • Jeroen de Jonge (penningmeester)
 • Jouko Huismans (communicatie en Sancta Maria)
 • Victorine Egter van Wissekerke (communicatie en Kroniek)
Scheidend wijkraadslid:

 • Anneke Jochemsen (contactpersoon straatvertegenwoordigers, adverteerders en ouderen in de wijk).

Bezwaar

Bewoners die zich niet kunnen vinden in de voorgestelde samenstelling van de wijkraad, kunnen zich tot 2 weken vóór de jaarvergadering melden en zich kandidaat stellen. Aanmelden via e-mail: info@boschenvaart.nl. Of via de post: Wijkraad Bosch & Vaart, Postbus 3237, 2001 DE Haarlem. Voor de commissies of als redacteur kun je je het gehele jaar aanmelden.

Afvaardiging gemeente

Namens de gemeente zijn aanwezig Cora Yfke Sikkema, wethouder verantwoordelijk voor onze wijk, Lex Wijnbeek, gebiedsbeheerder Haarlem Zuid-West en Moira Faber, gebiedsverbinder Haarlem Zuid-West.

Agenda jaarvergadering 2015

Donderdag 5 maart 20.00 tot 22.30 uur

 • Welkom/Inschrijving , 20.00 uur
 • Samenstelling wijkraad 2014
 • Overzicht financiële zaken, Jaaroverzicht 2014, oordeel kascommissie
 • Begroting 2015
 • Décharge wijkraad
 • Samenstelling wijkraad 2015
 • Communicatie: website, digitale nieuwsbrief, twitter, Kroniek
 • Cora Yfke Sikkema, wethouder, toelichting op aandachtsgebieden. O.a. relatie bewoners/wijkraad/ambtelijke organisatie/bestuur,
 • Overzicht van verschillende zaken die spelen in de wijk:
  • Drainage
  • Verkeersproblematiek Schouwtjeslaan
  • Ondergrondse containers
 • Plannen koepeltje Eindenhout
 • Rondvraag
 • Einde vergadering, 22:30 uur

De notulen van de jaarvergadering 2014.

De financiële stukken 2015.

Back To Top
Translate »