Op donderdag 28 februari is de jaarlijkse vergadering van de Wijkraad Bosch & Vaart.

Agenda jaarvergadering Donderdag 28 februari 20.00 tot 22.30 uur

1. Welkom/Inschrijving , 20.00 uur

2. Samenstelling wijkraad 2012

3. Overzicht financiële zaken, Jaaroverzicht 2012, oordeel kascommissie

4. Begroting 2013

5. Décharge wijkraad

6. Samenstelling wijkraad 2013

7. Communicatie: website, digitale nieuwsbrief, twitter, Kroniek

8. Overzicht van verschillende zaken die spelen in de wijk:

– Bestemmingsplan 2012

– Wateroverlast

– Haarlemmerhout

9. Wim Kok: namens de gemeente over grondwaterstand/natte kelders

10. Alexander de Vries: Koninginnedag

11. Jolijn Onvlee: Cultuurlijn

12. Rondvraag

13. Einde vergadering, 22.30 uur

CONCEPT_kroniekje_februari13_nr152

Back To Top
Translate »