Graag nodigen wij je uit voor de Jaarvergadering van de wijkraad Bosch & Vaart op donderdag 10 maart van 20.00 tot 22.30 uur in de bovenzaal van Restaurant Hout, Wagenweg 214. Wij hopen dit jaar weer vele buurtbewoners op de jaarvergadering te mogen begroeten.

Een wijkraad bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die iets over hebben voor hun wijk. Bevlogen om hun wijk gezelliger, leuker en mooier te maken. Uiteraard zijn er ook serieuzere zaken. Zoals de huidige grondwaterproblematiek, ondergrondse vuilcontainers en de gevaarlijke verkeerssituatie op de Schouwtjeslaan.

Voorgestelde samenstelling wijkraad 2016

Patrick van Harderwijk heeft aangegeven terug te willen treden als voorzitter en stelt Jouko Huismans voor als zijn opvolger.

 • Jouko Huismans (voorzitter)
 • Vic van den Broek d’Obrenan (secretaris)
 • Lex Rietveld (dagelijks beheer)
 • Jeroen de Jonge (penningmeester)
 • Patrick van Harderwijk (sponsoring)
 • Victorine Egter van Wissekerke (communicatie en Kroniek)

Bezwaar

Bewoners die zich niet kunnen vinden in de voorgestelde samenstelling van de wijkraad, kunnen zich tot 2 weken vóór de jaarvergadering melden en zich kandidaat stellen. Aanmelden via e-mail: info@boschenvaart.nl. Of via de post: Wijkraad Bosch & Vaart, Postbus 3237, 2001 DE Haarlem. Voor de commissies of als redacteur kun je je het gehele jaar aanmelden.

Agenda jaarvergadering 2016

Donderdag 10 maart 20.00 tot 22.30 uur

 1. Welkom/Inschrijving , 20.00 uur
 2. Samenstelling wijkraad 2015
 3. Overzicht financiële zaken, Jaaroverzicht 2015, oordeel kascommissie
 4. Begroting 2016
 5. Décharge wijkraad
 6. Samenstelling wijkraad 2016
 7. Samenwerking gemeente en wijkraad
 8. Overzicht van verschillende ontwikkelingen in de wijk
 9. Rondvraag
 10. Einde vergadering, 22:30 uur

Stukken voor de jaarvergadering

>> Financiële stukken

>> Verslag Jaarvergadering 2015

 

Back To Top
Translate »