Vandaag heeft wethouder Lukas Mulder een brief gestuurd waarin extra maatregelen worden toegezegd om de grondwateroverlast in de wijk aan te pakken.

De wijkraad ziet dit als een belangrijke en positieve stap om de grondwateroverlast te bestrijden. Met deze brief wordt ook onderkend dat er in onze wijk een heel specifiek grondwaterprobleem is. Gebleken is dat de drainage op de Prinsessekade niet goed functioneert en in het bijzonder de uitstroompunten naar de Leidsevaart dichtslibben. Daarnaast functioneert de drainage in de Berkenrodestraat niet goed. Dit heeft tot gevolg dat de waterhuishouding in de hele wijk van slag is. Van belang is dat deze maatregelen op korte termijn worden uitgevoerd.

Via de website zullen wij u volledig op de hoogte houden van de vorderingen. Tijdens de jaarvergadering op 6 maart zal deze brief ook worden toegelicht door de gemeente.

>> Brief wethouder Mulder inzake wateroverlast Bosch en Vaart 5 maart 2014

Back To Top
Translate »