Bericht namens de gemeente Haarlem:

De jaarwisseling gaat nog te vaak gepaard met vernielingen, brandstichting, overlast, vervuiling en ongelukken. De gemeente wil graag samen met u zorgen voor een gezellige en veilige jaarwisseling. Als wij ons met z’n allen aan de volgende regels houden, gaat dat zeker lukken!

Afval

 • Voorkom brandgevaar en plaats afval alleen in de ondergrondse containers;
 • Doof eerst de smeulende resten voordat u uw afval in de container gooit;
 • Zorg voor een schone straat op Oudejaarsdag. Voor het ophalen van grof vuil kunt u een afspraak maken met Spaarnelanden. Let op: van 23 december t/m 2 januari haalt Spaarnelanden geen grofvuil op.
 • Op Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari, wordt geen huishoudelijk afval en GFT-afval opgehaald. U kunt de grijze en groene rolemmer of uw huisvuilzak (in de zakkenwijken) op zaterdag 4 januari buiten zetten.

Tijdelijke afsluiting/ verwijdering (ondergrondse) containers

Alle ondergrondse papier-, kunststof- en glascontainers in Haarlem zijn van 27 december t/m 1 januari afgesloten, om brandschade door vuurwerk te voorkomen. Bovengrondse papiercontainers worden tijdelijk verwijderd. De kledingcontainers zijn van 27 december t/m 2 januari afgesloten. Wij vragen uw begrip voor het tijdelijke ongemak.

Kopen van vuurwerk

Bestel en koop uw vuurwerk bij een erkend verkooppunt, dan weet u zeker dat u veilig vuurwerk heeft. In Haarlem zijn er 10 officiële verkooppunten:

 • Centrum: Jan Monnikendam, Gedempte Raamgracht 5-7
 • Zuid-West: Firma Teeuwen, Pijlslaan 108 en Aqua Air, Noorder Emmakade 23
 • Noord: De Vries, Rijksstraatweg 96, De Feestneus, Zaanenstraat 13 en Tabakshop Timmy Rijksstraatweg 106-108
 • Oost: Scootershop Parkwijk, Van Zeggelenplein 77 en Outlet Haarlem, Amsterdamstraat 30
 • Schalkwijk: Enorm-Schalkwijk, Belgiëlaan 57 en Halfords, Californiëplein 1

Koop geen illegaal vuurwerk, dit is vaak zeer gevaarlijk vuurwerk met grote kans op ongelukken!

Afsteken van vuurwerk

Vuurwerk mag alleen worden afgestoken op dinsdag 31 december vanaf 10.00 uur tot de nacht van dinsdag op woensdag 02.00 uur. De politie en de afdeling Handhaving Openbare Omgeving van de gemeente controleren hierop. Jongeren die buiten deze tijden vuurwerk afsteken kunnen een HALT-straf krijgen.

Veiligheid bij het afsteken van vuurwerk

Elk jaar weer gebeuren er ongelukken met vuurwerk. Jongeren tussen de 10 en 19 jaar zijn de grootste risicogroep. Vooral hoofd en handen worden vaak getroffen.

De meeste ongelukken worden veroorzaakt doordat mensen het vuurwerk niet op de juiste manier afsteken of niet de juiste hulpmiddelen gebruiken. Lees de volgende tips om ongelukken met vuurwerk te voorkomen:

 • Koop vuurwerk bij een erkend verkooppunt. Maak het nooit zelf!
 • Steek vuurwerk alleen buiten af.
 • Draag brandveilige kleding zonder capuchon.
 • Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af.
 • Zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond.
 • Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand of water.
 • Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond. Bijna alle vuurpijlenpakketten bevatten
 • tegenwoordig een PVC buis.
 • Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen twee stenen of gebruik een vuurwerkklem.
 • Let op omstanders (mens en dier).
 • Let op de windrichting.
 • Houd vuurwerk buiten het bereik van kinderen.
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar.
 • Neem voldoende afstand, minstens 6 meter.
 • Steek weigeraars niet opnieuw af.
 • Wilt u zeker zijn dat er geen vuurwerk in uw ogen komt? Zet dan een veiligheidsbril op!

Meer informatie vindt u op www.veiligheid.nl

Vuurwerkafval

Vuurwerk afsteken zorgt voor veel (kijk)plezier! Maar…. veel kinderen stropen op nieuwjaarsdag de straten af op zoek naar niet afgestoken vuurwerk. Dit vuurwerkafval is echter GEVAARLIJK. Help mee ongelukken te voorkomen!

 • Ruim de rommel die het vuurwerk geeft zoveel mogelijk gelijk op;
 • Veeg op 1 januari even uw stoep schoon en zet het afval bij het huisvuil;
 • Wees alert op nog niet afgekoeld afval! Smeulend afval is vaak de oorzaak van brand in een afvalcontainer. Controleer daarom voordat afval weggegooid wordt nog even goed of het echt is afgekoeld.

Kerstbomen

 • Zet kerstbomen niet zo maar aan de straat;
 • Geef kerstbomen niet mee met het groente-, fruit- en tuinafval (groene rolemmer). Kerstbomen kunnen namelijk niet tegelijkertijd gecomposteerd worden;
 • De gemeente Haarlem organiseert op woensdag 8 en 15 januari 2014 van 12.30 tot 16.00 uur de kerstbomenactie.  Voor onze buurt is dat op het pleintje bij Eindenhoutstraat/Vredenhofstraat. Zie kaartje hieronder.
 • Kerstbomen kunnen ook worden ingeleverd op het Milieuplein van Spaarnelanden aan de Oudeweg.

>> Kerstbomenactie 2014 Bosch & Vaart

Voorkom woninginbraak, wees extra alert

De feestdagen zorgen voor een toename van woninginbraken, ook aan het einde van de middag en het begin van de avond. Een periode waarin veel mensen niet thuis zijn om bij familie en vrienden feest te vieren.

Welke maatregelen kunt u treffen om inbraak te voorkomen?

 • Laat geen sleutel aan de binnenzijde van het slot zitten.
 • Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Vraag advies aan een erkend bedrijf.
 • Draai het slot altijd in het nachtslot en sluit ramen wanneer u de woning verlaat.
 • Zorg voor voldoende buitenverlichting.
 • Wek de indruk dat u thuis bent, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een tijdschakelaar.
 • Laat op internet niet blijken dat u weg bent. Criminelen kunnen ook uw berichten lezen.
 • Meer inbraakpreventietips vindt u op www.politiekeurmerk.nl Uw hulp is nodig!

De politie kan criminelen oppakken door de hulp van burgers. Belangrijk is dat ze een signalement doorkrijgt of het kenteken van het voertuig. De politie komt liever een keer te veel dan één keer te laat. Ziet u een verdachte situatie, belt u dan met 0900-8844 of met 112 als er spoed is.

Back To Top
Translate »