Betreft: voorstel om Shell-station Leidsevaart aan te passen aan de omgeving

Graag zouden wij met u in overleg treden over een meer aan de omgeving aangepast uiterlijk van uw benzinestation.

Wij willen daarbij nadrukkelijk aantekenen niet uit te zijn op verplaatsing dan wel beperking van uw commerciële activiteiten. Als bewoners van de Prinsessekade ondervinden wij echter toenemend hinder van de uitstraling van het benzinestation zoals dat nu is. Was er jaren geleden nog sprake van een bescheiden kantoortje met enkele pompen, inmiddels is het station uitgegroeid tot een omvangrijk complex. Zo’n ontwikkeling gaat misschien voor u ongemerkt. Maar voor ons is het station steeds nadrukkelijker aanwezig. Dat heeft te maken met:

Het uitdijen van de huisstijlelementen: naar links door huisstijl toe te passen boven de wasstraat (wat vroeger niet zo was) en naar rechts door het schuin plaatsen van de aanhangwagens. Dit effect is onlangs nog versterkt door reclame-uitingen in het openbaar groen en op een belendend erf.
Het intensiveren van de verlichting, waaronder de hoge masten boven de ingang van de wasstraat.
Toegenomen reclame-uitingen (o.a. spandoeken over kortings- en andere acties, banieren etc.).
Wij hebben enkele foto’s toegevoegd om dit te illustreren. Hopelijk kunt u zich indenken dat we hier last van hebben. Voor ons is het te meer vervelend omdat het ons in een aantal gevallen ontgaat wat uw belang hiervan kan zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de spandoeken gericht op de overzijde. Deze worden door uw klandizie vanaf de noord- en zuidzijde niet opgemerkt.

Concreet denken wij op korte termijn aan de volgende maatregelen:

Spandoeken zo draaien dat ze alleen van de noord- en zuidzijde zichtbaar zijn, dus niet staan gericht op de overzijde.
Banieren weghalen (we kunnen ons voorstellen dat deze de attentiewaarde verhogen, zeker langs een snelweg, maar ze horen ons inziens niet thuis in een stedelijke omgeving).
Het spandoek weghalen dat onlangs is opgehangen in het openbaar groen aan de Noordzijde.
De aanhangwagens minder opvallend plaatsen.
De lichtintensiteit verminderen, om te beginnen met de felle witte verlichting van de wasstraat. In najaar, winter en vroege voorjaar is het station een soort ‘lichtbuil’ in de omgeving (zie foto). Er is in de voorkamers van de huizen tegenover uw station sprake van hinderlijke instraling. Wellicht dat een kritische rondgang langs alle andere verlichtingsbronnen ook u voordeel oplevert (door lagere energiekosten).
De langere termijn
Uw Shell station staat straks aan de rand van de nieuwe woonwijk ‘De remise’. Wij denken dat dit nog meer kansen biedt om het beeld van de Leidsevaart verder te verbeteren.
Met het Beeldkwaliteitsplan Leidsevaart (dat is voortgekomen uit een eerder bewonersinitiatief) zijn indertijd al grote verbeteringen tot stand gebracht aan beeld en infrastructuur van de Leidsevaart. Onlangs is aan ‘onze’ kant de Prinsessekade herbestraat en van nieuwe lantarenpalen voorzien. Zo wordt de Leidsevaart en de omgeving steeds mooier. De nieuwe woonwijk voorziet straks in een nieuwe gevelrand, die eveneens is aangepast aan de omgeving.

Voor ons zijn deze ontwikkelingen aanleiding om u te vragen het uiterlijk van uw Shell-station stapsgewijs meer in overeenstemming te brengen met de omgeving. En we willen u dienaangaande suggesties doen. Wij denken ook dat de gemeente en de projectontwikkelaar daar (financieel?) een rol in kunnen spelen. Ook daarover zouden wij graag met u van gedachten wisselen. Een kopie van deze brief sturen wij naar de Wijkraad Bosch & Vaart, de gemeente en de projectontwikkelaar van ‘De remise’ zodat ook zij op de hoogte zijn van ons initiatief.

Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens de bewoners van de Prinsessekade (lijst met namen bijgesloten)

W. Krop

Prinsessekade 40

2012 MC HAARLEMM

06-55 70 35 62

E wkrop@upcmail.nl

 

Back To Top
Translate »