De wijkraad krijgt veel vragen over ons standpunt ten aanzien van het voorgenomen betaald parkeren in onze wijk. Aangezien de belangen en meningen van buurtbewoners hierover verschillen heeft de wijkraad als orgaan hierin geen standpunt. Wel kunnen we ervoor zorgen dat voor- en tegenstanders elkaars standpunten horen en over de juiste informatie beschikken, door petities door te zetten en het beleid van de gemeente te publiceren.

Wat is er aan de hand?

een straat zonder geparkeerde auto’s zie je niet vaak

Het college heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat in Haarlem betaald parkeren de komende tijd uitgebreid zal worden. In veel wijken staan zoveel auto’s geparkeerd dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. De komende 2 jaar voeren we daarom in 11 wijken betaald parkeren in. Dat geldt ook voor Bosch & Vaart, dat in parkeerzone C zal gaan vallen. De tarieven voor parkeervergunning in zone C zijn: € 112 per jaar voor de 1e auto en € 420 voor de 2e auto. De bedoeling is dat dit vanaf 2024 ingevoerd zal worden.

Meedenken en inspraak

Het college heeft de nota Uitbreiding betaald parkeren vrijgegeven voor inspraak en ligt van 19 oktober tot en met 30 november 2022 ter inzage. Je kunt een reactie geven op het voorstel van het college over de uitbreiding van betaald parkeren. De gemeente heeft inmiddels al meer dan 630 zienswijzen ontvangen (zie: de website van NH Nieuws).

Ook is er een petitie gestart door Comité PaJaBeNe (Parkeren Ja Betalen Nee: petitie- beperk het betaald parkeren in Haarlem ) die inmiddels al 7.536 keer ondertekend is.

De gemeenteraad neemt uiteindelijk een definitief besluit over de uitbreiding van betaald parkeren in Haarlem.

>> haarlem.nl/inspraak-uitbreiding-betaald-parkeren

Meer informatie

Zie voor alle informatie incl. de complete nota de website van de gemeente:

>> haarlem.nl/uitbreiding-betaald-parkeren

 

Back To Top
Translate »