Tijdens de feestdagen geldt in de gemeente Haarlem een gewijzigde inzameling voor huishoudelijk afval. Ook worden verschillende afvalbakken afgesloten of weggehaald om vuurwerkschade te voorkomen.

Gft-afval

Op eerste en tweede kerstdag (woensdag 25 en donderdag 26 december) haalt Spaarnelanden geen gft-afval op. Hiervoor gelden geen inhaaldagen. Vanaf 27 december wordt gft-afval wel weer ingezameld. Ook op Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari, zamelt Spaarnelanden geen gft-afval in.

Duocontainer: papier en plastic, blik en drinkpakken

Duocontainers worden op 25, 26 december en 1 januari niet geleegd. Hiervoor gelden de volgende inhaaldata:

  • Valt de inzameldag op woensdag 25 december, dan wordt de duocontainer op zaterdag 21 december geleegd.
  • Valt de inzameldag op donderdag 26 december, dan wordt de duocontainer op zaterdag 28 december geleegd.
  • Valt de inzameldag op 1 januari, dan wordt de duocontainer op zaterdag 4 januari geleegd.

Deze data vind je terug in de digitale afvalwijzer en de afvalwijzer app.

Restafval

Bewoners die gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer kunnen dit tijdens de kerstperiode gewoon blijven doen. Ondergrondse containers worden tijdens de feestdagen wel geleegd.

Restafval

Bewoners die gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer kunnen dit tijdens de kerstperiode gewoon blijven doen. Ondergrondse containers worden tijdens de feestdagen wel geleegd.

Afvalbakken afgesloten

Spaarnelanden verwijdert eind december meerdere groene prullenbakken en grijze afvalbakken in Haarlem. Na 1 januari worden deze weer teruggeplaatst. De bakken worden verwijderd of afgesloten om vuurwerkschade te voorkomen.

Back To Top
Translate »