De tiende mobiliteitstafel van HaarlemKlem vindt plaats op woensdag 6 april van 20.00 tot 21.30 uur via Zoom. Meld je aan via de website van Haarlem Klem.

Deze Tafel is gewijd aan het vraagstuk dat de realisatie van projecten op het gebied van mobiliteit en infrastructuur door de gemeente Haarlem worden uitbesteed aan verkeerskundige bureaus. Wat zijn daarvan de effecten?

Dimitri is zelfstandig strategisch adviseur voor gemeentes en provincies (link) en directeur van Arpad Advies (link). Na de inleiding gaan wij in gesprek over de dilemma’s rond lobby en belangenbehartiging.

Een korte voorhistorie:

2004: Haarlem besloot een regiegemeente te zijn, met een kleiner gemeentelijk apparaat, dat zich meer met regie en minder met uitvoering bezig houdt. Voor de omzetting van mobiliteitsbeleid naar plannen worden verkeerskundig adviseurs (link) ingeschakeld.

2011: de Haarlemse rekenkamer schreef (link): “ingezet vanuit een bestuurlijke overtuiging en vanuit een avontuurlijke instelling wordt de opbrengst pas over langere termijn zichtbaar.”

2022:  het krachtenveld is veranderd – en daarmee het samenspel. Er is sprake van deels nagestreefde en deels verplichte participatie (MT-2, link). Hoe pakt dit uit bij kwesties rond de mobiliteit?

De deelnemers aan eerdere tafels – individuele bewoners, wijkraden, belangengroepen, actiegroepen, bestuurders, vervoerders, kennisinstellingen, bedrijfsleven en politiek – hebben allen hun eigen ervaringen. Zij worden van harte uitgenodigd aan deze tiende tafel aan te schuiven voor een goed gesprek .

Back To Top
Translate »