Oprichtingsvergadering De Groene Kroon

Het bestuur nodigt iedereen van harte uit om de oprichtingsvergadering van De Groene Kroon virtueel bij te wonen op: woensdag 27 januari 2021 om 19.45 uur. De vergadering wordt … lees meer

Voorlopig ontwerp Dreefzicht vrijgegeven voor inspraak

Voor het project Dreefzicht heeft de gemeente een nieuw voorlopig ontwerp (VO) gemaakt voor de omgeving rondom Fonteinlaan 1. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit … lees meer

(Parkeer)overlast? Meld het!

Ervaar je overlast van te veel of fout geparkeerde auto's, hangjongeren, zwerfafval of wat dan ook? Doe dan een melding bij de gemeente. Via de website haarlem.nl/melding-doen gaat … lees meer

Kerstbomeninzameling aan huis / Kerstspeurtocht

De traditionele Haarlemse kerstbomeninzameling ziet er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren. Wegens corona is er een alternatief bedacht. Spaarnelanden houdt in de periode van … lees meer

Inzameldagen afval in 2021

Houd er rekening mee dat de weeknummers voor de inzameling van gft- en etensresten en de PBD (plastic, blik en drinkpakken) veranderen. In Bosch & Vaart worden de containers in … lees meer

2e fase grondwateronderzoek van start

In de eerste fase van het onderzoek is vastgesteld dat het drainagesysteem in onze straten het grondwater op het gewenste niveau houdt in het openbaar gebied. Maar het … lees meer