Online jaarvergadering 2021 – meld je aan!

Op zondag 28 maart om 16.00 uur is de jaarvergadering 2021 van de wijkraad Bosch & Vaart. Deze wordt online (via Zoom) gehouden.  In het Kroniekje van maart kun je daar alles … lees meer

2e kamer verkiezingen: mobiel afgiftepunt voor briefstemmers

bij de Tweede Kamerverkiezingen mogen kiezers van 70 jaar en ouder dit jaar hun stem uitbrengen per brief. Deze kan op de post worden gedaan of worden afgeleverd bij een … lees meer

Haarlem Klem: 2de mobiliteitstafel een succes

Op 19 januari jl. organiseerde HaarlemKlem weer een mobiliteitstafel. Een virtuele bijeenkomst uiteraard. Het doel: Met participatie van geïnteresseerde abonnees van … lees meer

Voortgang grondwateronderzoek Bosch & Vaart

Na de oproep in de Kroniek heeft een aantal bewoners zich bij de wijkraad aangesloten om Lex Rietveld te ondersteunen bij het grondwateronderzoek in de buurt. Inmiddels hebben zij … lees meer

Oprichtingsvergadering De Groene Kroon

Het bestuur nodigt iedereen van harte uit om de oprichtingsvergadering van De Groene Kroon virtueel bij te wonen op: woensdag 27 januari 2021 om 19.45 uur. De vergadering wordt … lees meer

Voorlopig ontwerp Dreefzicht vrijgegeven voor inspraak

Voor het project Dreefzicht heeft de gemeente een nieuw voorlopig ontwerp (VO) gemaakt voor de omgeving rondom Fonteinlaan 1. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit … lees meer