Onderzoek drainage en grondwateroverlast

De Gemeente heeft op verzoek van de wijkraad laten onderzoeken of de drainage nu goed functioneert. Gebleken is dat de drain in de Eindenhoutstraat gebreken vertoont en dat … lees meer

Presentatie bouwproject Haarlemsch Geluk 8 februari

Tijdens de openbare wijkraad vergadering van de wijkraad Koninginnebuurt zal de bouwopzichter van Dutch Housing Company, die verantwoordelijk is voor bouwproject “Haarlemsch … lees meer

Digitale afvalwijzer 2017 beschikbaar

Haarlemmers kunnen vanaf deze week weer snel en eenvoudig op www.mijnafvalwijzer.nl zien wanneer hun afval in 2017 wordt ingezameld. Voor smartphones en tablets is er een app … lees meer

Aanpak meeuwenoverlast Bosch & Vaart

Over enkele maanden is het weer zover, het paar- en broedseizoen voor de zilvermeeuw gaat beginnen. De platte daken van de Bosch & Vaartbuurt en voedselvoorziening in Haarlem … lees meer

Verkiezing Haarlemmer van het jaar

De verkiezing Haarlemmer van het Jaar geeft aandacht aan sociaal betrokken initiatieven in onze omgeving. Twee bekende Bosch & Vaarters zijn genomineerd. Stemmen kan tot … lees meer

Kerstbomen inzamelingsactie

Net als voorgaande jaren organiseren Spaarnelanden en de gemeente Haarlem begin 2017 de kerstbomenactie. Op woensdag 4 en 11 januari 2017 - tussen 12.30 en 16.00 uur - kunnen … lees meer