De gemeente Haarlem is een discussie gestart samen met wijkraden en bewonersinitiatieven over nut en noodzaak voor een gelijk speelveld tussen wijkraden en bewonersinitiatieven. Wie gaat waar over en hoe zit het met toegang tot financiële middelen?

Wijkraden bestaan al sinds de jaren 70. Inspraak en burgerparticipatie stonden centraal. De burgers wilden gehoord worden en invloed hebben op het beleid en ontwikkeling van hun eigen buurt. Met wijkraden konden de bewoners zich gaan organiseren en een gesprekspartner worden van de gemeente. Wijkraden hebben inmiddels een wat stoffig imago; vergadertijgers die allerlei onzichtbare en serieuze gesprekken voeren over de buurt. De gemeente Haarlem heeft een verordening op wijkraden in Haarlem vastgesteld met formele spelregels en voorwaarden.

Afgelopen jaren is een duidelijke trend waarneembaar dat er allerlei bewonersinitiatieven ontstaan. Het past bij tijdsgeest van zelforganisatie en participatiesamenleving. Het heft in eigen handen nemen. De overheid regelt het niet allemaal meer zoals in klassieke verzorgingsstaat maar faciliteert steeds meer. Bovendien biedt het internet ook volop mogelijkheden om communicatie en bewonersnetwerken snel op te bouwen. De meeste bewonersinitiatieven concentreren zich op één onderwerp. Zoals een betere verkeersveiligheid, een nieuw buurthuis, duurzame energie of een burenhulpnetwerk. Dat roept natuurlijk vragen op hoe deze initiatieven zich verhouden tot de wijkraden.

In januari dit jaar vond een werkconferentie plaats met gemeente, wijkraden en bewonersinitiatieven. Aan de hand van prikkelende stellingen werd in groepen gediscussieerd over dit onderwerp. De wijkraad Bosch & Vaart heeft ook haar ervaringen en visie ingebracht. De wijkraad Bosch & Vaart vindt dat wijkraden zich moeten vernieuwen tot een open platform voor de wijkbewoners. Minder vergaderen, meer actie en communicatie. De wijkraad Bosch & Vaarten ziet het ontstaan van bewonersinitiatieven als een positieve ontwikkeling en zoekt altijd naar een goede samenwerking. De formele kerntaak van de wijkraad is inspraak en burgerparticipatie te organiseren op formele ‘koude’ onderwerpen zoals riolering, bestemmingsplannen en ontwikkelingsprojecten in de buurt. De Bosch & Vaart kent daarnaast een lange traditie van ‘warme’ bewonersinitiatieven op sociaal, cultureel en sportief gebied. Denk aan de Cultuurlijn, Koningsdag, Burenhulp, Koffieochtenden etc. De wijkraad ondersteunt deze initiatieven. Op welke manier kan per initiatief anders zijn. Dit staat uitgewerkt in het schema.

Functies wijkraad Bosch en Vaart

Meer informatie

>> Informatiepakket conferentie ‘gelijk speelveld voor bewonersnetwerken

>> Verslag conferentie ‘gelijk speelveld voor bewonersnetwerken’ 11 januari 2016

 

Back To Top
Translate »