Donderdag 9 maart van 20.00 tot 22.30 uur in Restaurant Hout

Wil je in één avond helemaal geïnformeerd zijn over wat er speelt in de Bosch & Vaart. Kom dan naar de Jaarbijeenkomst Bosch & Vaart! Iedereen die iets heeft met de wijk kan zich hier presenteren. Het eerste deel van de avond bestaat uit de jaarvergadering van de wijkraad, het tweede deel uit een informatiemarkt.

Jaarvergadering

Van 20.00 tot circa 20.45 uur kijken wij in vlot tempo terug op de activiteiten van het afgelopen jaar, behandelen we de actuele projecten in de wijk, licht de penningmeester de jaarrekening en de begroting toe en wordt de samenstelling van de wijkraad voor het komende jaar vastgesteld. De agenda vind je in het onderstaande Kroniekje.

>> concept-verslag jaarvergadering 2016

>> financiële stukken

Bosch & Vaart informatiemarkt

Informeer jezelf, laat je verassen en leg nieuwe contacten. Wat zijn de evenementen? Wie zitten in de redacties? Wat doen de commissies? Welke bewonersinitiatieven zijn er? Wat is het Hildebrand Genootschap? Wil je de gemeente en de wijkagent spreken? Een dringende vraag voor Spaarnelanden? Wat doet het sociaal wijkteam eigenlijk?

Wil jij ook graag een plekje op de informatiemarkt, neem dan snel contact op met de wijkraad.

Meer informatie voor relaties die op de informatiemarkt willen staan >> info jaarbijeenkomst relaties

Meer informatie in het Kroniekje van februari.

Wij hebben maar liefst 26 deelnemers aan de informatiemarkt:
Fysiotherapie Leidsevaart   (Sponsor)
Puur makelaars   (Sponsor)
Gemeente Haarlem   (Wijk)
Cultuurlijn   (Cultuur)
Redactie Kroniek   (Wijk)
Wijkkoor Bosch & Vaart   (Cultuur)
Hildebrand Genootschap   (Cultuur)
KoffieinHout   (Welzijn)
Spaarnelanden   (Wijk)
Advies Commissie Haarlemmerhout   (Wijk)
Vrienden van de Haarlemmerhout   (Wijk)
Buurtzorg Nederland   (Welzijn)
Cricketclub Rood en Wit   (Sport)
Buuv Haarlem   (Welzijn)
Werkgroep Meeuwenoverlast   (Wijk)
Wijkraad Bosch & Vaart   (Wijk)
THB    (Sport)
Politie Haarlem/ Wijkagent   (Veiligheid)
Wijts & Ten Brink Notarissen   (Sponsor)
Burenhulp Bosch & Vaart   (Welzijn)
Sociaal Wijkteam   (Welzijn)
Straatvertegenwoordigers    (Wijk)
Koningsdag commissie (Evenementen)
De Buurtbakker   (Wijk)
LTC Eindenhout (Sport)
Kindermanage Bosch & Vaart (Sport)

 

 

 

Back To Top
Translate »