Vergaderingen

Jaarvergadering

Elk jaar in de maand maart vindt de jaarvergadering van de wijkraad plaats. Hiervoor worden alle wijkbewoners uitgenodigd. De vergadering is openbaar. Hieronder vindt u de verslagen van vorige jaarvergaderingen.

>> Concept verslag jaarvergadering 15 mrt 2018 – dit wordt goedgekeurd en vastgesteld tijdens de jaarvergadering 2019

>> Verslag jaarvergadering 2017

>> Verslag jaarvergadering 10 maart 2016

>> Verslag jaarvergadering 5 maart 2015

>> Verslag jaarvergadering 6 maart 2014

>> Verslag jaarvergadering 28 februari 2013

>> Verslag jaarvergadering 14 maart 2012

>> Verslag jaarvergadering 8 juni 2011

>> Verslag jaarvergadering 10 juni 2010

Maandelijkse vergaderingen

De wijkraad vergadert daarnaast elke eerste woensdag van de maand. Locatie is bij een van de wijkraadsleden thuis. Vergaderingen staan open voor geïnteresseerden, maar aanmelding vooraf is daarvoor wel vereist. Wilt u onderwerpen op de agenda plaatsen? Stuurt u ons dan een e-mail.