Op donderdag 25 april verscheen een artikel in het Haarlems Dagblad met als titel ‘Woedende Wijkraad’. Daarin werd ook gerefereerd naar de werkwijze van de gemeente met betrekking tot het bestemmingsplan Bosch en Vaart.

—–Oorspronkelijk bericht—–

Van: Patrick van Harderwijk

Verzonden: donderdag 2 mei 2013 14:13

Aan: lezersschrijven@haarlemsdagblad.nl

CC: akeeken@haarlem.nl

Onderwerp: Lezers schrijven: reactie op artikel ‘woedende wijkraad’

Beste Redactie,

Wijkraad Bosch en Vaart wil graag reageren op het artikel ‘Woedende Wijkraad’ van 25 april j.l.

In het artikel, opgesteld door journalist Mw. Annelaura Molducci, wordt gesuggereerd dat er heel slecht met de gemeente valt te communiceren, in dit geval betreffende het bestemmingsplan Koninginnenbuurt. In het stuk wordt bovendien gesuggereerd dat deze problemen ook gelden voor het Bestemmingsplan Bosch en Vaart. Met klem nemen wij afstand van dit artikel en een rectificatie is wat ons betreft zeer op z’n plaats.

Wijkraad Bosch en Vaart kan zich geheel niet vinden in het artikel. De suggestie gewekt door Auke Douma betreffende het bestemmingsplan Bosch en Vaart zijn onjuist.  Men heeft voor publicatie van dit stuk bovendien nooit contact gehad met onze wijkraad om deze suggestie te toetsen.

Wijkraad Bosch en Vaart heeft een uitstekende verstandhouding met de betrokkenen bij de Gemeente betreffende ons bestemmingsplan. Wij zijn meer dan een jaar op uiterst constructieve manier met de betrokken ambtenaren in gesprek. Er is dan ook veel bereikt en slechts een paar kleine zaken staan nog open.

Je kan het met elkaar oneens zijn, andere zienswijzen hebben, maar dat wil niet zeggen dat je dan niet prettig met elkaar communiceert, dat er geen inspraak is.

Wij kiezen er voor om de gemeente als gesprekspartner te zien en daar geeft de gemeente ook alle aanleiding toe. In dat kader is het dan ook verbazingwekkend dat de Koninginnebuurt wel via de krant ageert tegen slechte inspraakmogelijkheden maar vervolgens niet komt opdagen tijdens de inspraakmogelijkheid in de Commissie Vergadering. Overigens, niet de eerste keer.

Aantijgingen aan persoonlijk adres, in dit geval een wethouder, maar wat ons betreft in het algemeen, verwerpen wij ten zeerste.

U begrijpt, wij distantiëren ons geheel van het artikel en de inhoud.

Met vriendelijke groet,

Namens Wijkraad Bosch en Vaart

Patrick van Harderwijk

Voorzitter

>> Reactie op artikel HD 24 april 2013

>> Artikel in Haarlems Dagblad donderdag 24 april 2013

>> Artikel in Haarlems Dagblad op donderdag 24 april

Back To Top
Translate »