Werkdag in bijzonder vogelbosje Eindenhout

Mensen die het leuk vinden om de handen uit de mouwen te steken voor de natuur kunnen natuurlijk weer hun hart ophalen. Na de zeer geslaagde werkdag, met een opkomst buiten verwachting van ruim 20 mensen, op Elswout in Overveen waar we o.a. de Kerklaan vrijgemaakt hebben van brandnetel voor de Italiaanse Aronskelk gaan we ons nu opmaken voor een volgende leuke en een niet zo heel zware werkdag. Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert in samenwerking met de gemeente Haarlem, lees Dik Vonk, op vrijdag 23 augustus een werkdag in het vogelbosje Eindenhout. Een ruim tweehonderd jaar oud bijzonder natuurgebied gelegen tussen de Haarlemmerhout en de Leidsevaart in Haarlem. Het is een niet openbaar natuurgebied. Grenzend aan de Haarlemmerhout ligt Eindenhout precies op de overgang van de droge strandwal naar de vochtige strandvlakte die door de Leidsevaart wordt doorsneden. Hier is het strandwallenlandschap nog gaaf en volledig zichtbaar. Ten westen van de Wagenweg daalt de strandwal en gaat over naar de laagte van de strandvlakte. In de winter kunnen delen van het laag gelegen Essen-elzenbos langdurig onder water staan. Beuken en eiken zie je daar niet meer; die vinden het veel te nat. Ook de ondergroei is anders dan de Haarlemmerhout. Hier komen we in het Vogelbosje Eindenhout, het enige snippertje bos van de strandvlakte dat in Haarlem resteert. Voor vogels en planten is het Vogelbosje Eindenhout een toplocatie. In het voorjaar van 2000 stelden de broedvogeltellers 24 soorten in het rustgebied vast. De dichtheid van alle broedvogels samen is erg hoog, bijna drie keer zo hoog als in de Haarlemmerhout. Het aantal Merels, Zanglijsters en Winterkoninkjes steekt met kop en schouders boven de rest uit. Ook Zwartkop, Tjiftjaf, Staartmees en Glanskop zijn relatief talrijk. Vergeleken met de Hout verschilt de vogelbevolking van Eindenhout verder door het voorkomen van Waterhoen en Meerkoet en het ontbreken van broedvogels van ouder bos. Al met al vertoont Eindenhout een sterke overeenkomst met rivierbegeleidend bos.

C019

Wat gaat er gebeuren

Deelnemers aan deze werkdag gaan onder de bezielende (bege)leiding van onze enige echte stadsecoloog Dik Vonk en mij aan de slag. We gaan braamstruiken snoeien en uitsteken. Dit snoeien en uitsteken is nodig om het hakhout beter tot zijn recht te laten komen. Anders wordt alles overwoekerd en komen de bijzondere planten die hier voorkomen in de knel. Ook gaan we weer de eeuwenoude zichtas in de richting van de duinen herstellen. Dit werk is nodig om Eindehout weer een waar toevluchtsoord voor vogels en planten te laten zijn. Natuurliefhebbers die het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan de natuur en met een groep enthousiaste mensen in de frisse buitenlucht aan de slag willen gaan, zijn van harte welkom! Ervaring is niet vereist! En wie Dik Vonk kent, weet dat ie mooie verhalen vertellen kan…

Leuk als je komt en iemand mee wilt nemen! Het belooft een leuke en gezellige werkdag te worden!

werkdag vogelbosje

Praktisch

Zorg zelf voor werkkleding en (werk)laarzen. Het kan nat zijn! En neem ook je eigen koffie/thee en lunch mee. Wij zorgen voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen en een lekkere vlaai voor bij de koffie. Iedereen is van harte welkom!

We verzamelen om 9.00 uur op de parkeerplaats naast de middelbare school Sancta Maria aan de Van Limburg Stirumstraat. De werkdag duurt tot 14.00 uur. Het belooft een leuke en gezellige werkdag te worden. Meer informatie bij Marc van Schie, 06-22575748 of via ivnzk.natuurwerk@gmail.com.

011_DSC01013 (3)

 

Back To Top
Translate »