Bij deze nodigen we u op dinsdagmorgen 24 maart 2015 om 11:00 uit voor een voorbezichtiging van het nieuwe KathedraalMuseum van de Nieuwe Bavo aan de Haarlemse Leidsevaart. De officiele opening wordt een dag later verricht door de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de heer J.W. Remkes.
In de afgelopen jaren is het tijdens het grote restauratieproces van de Haarlemse kathedraal gelukt om de al aanwezige ruimten onder het hoogkoor uit te diepen en daar ruimte te scheppen voor een nieuw KathedraalMuseum. Hoewel nog onvoldoende geld beschikbaar was om alle ondergrondse ruimten voor museale doeleinden in te richten, is het wel gelukt om de centrale middenruimte in te richten. Tot de restauratie beschikte de kathedraal vanaf 1971 over een schatkamer, die gehuisvest was in de bisschoppelijke sacristie. Daarin stonden allerlei gouden en zilveren religiosa, zoals kelken en monstransen. Hoewel de Schatkamer over de grootste zilververzameling van Nederland beschikte, waaronder in inventaris van de kapel van Lodewijk Napoleon in het Paleis op de Dam, sprak de verzameling niet tot de verbeelding.
 Het nieuwe museum wil breder van opzet zijn. Het wil laten zien, wat een kathedraal is, wat de plaats van de Haarlemse kathedraal is te midden van zijn Europese naamgenoten en het wil aandacht schenken aan de restauratie van de kathedraal en aan de vele beroemde kunstenaars, die aan de kathedraal gewerkt hebben.
De kathedraal is op zichzelf ook al een museum. Bovendien staat het in de top-5 van de kerkgebouwen, die in de periode 1850-1950 zijn gebouwd en wel met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré Coeur in Parijs, de Westminster Cathedral in London en de Koekelbergbasiliek in Brussel.

Met de opening van het KathedraalMuseum en de start van het nieuwe toeristenseizoen op 31 maart zijn de openingstijden verruimd en is er een rustpunt in de vorm van een koffiecorner. Om dit alles mogelijk te maken wordt een bescheiden entree voor de toegang van Kathedraal en museum gevraagd. Voor details zie de website.

Het KathedraalMuseum is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Provincie Noord-Holland, de stichting Bonifatius, het VSB-fonds, de Redevco Foundation en de stichting Dioraphte.

bavo1 bavo2

Back To Top
Translate »