Update Schouwtjesbrug / Schouwtjeslaan

Door de gemeente is in samenwerking met de wijkraden Koninginnebuurt en Bosch & Vaart en enkele bezorgde bewoners van de Schouwtjeslaan eind vorig jaar een plan opgesteld om de verkeersituatie te verbeteren.

Dit plan is vervolgens aan de belanghebbenden voorgelegd. De reactietijd was echter zeer kort; het werk moest nog in 2014 worden gestart omdat anders de gereserveerde begrotingsgelden verloren zouden gaan. Die haast is helaas bij sommigen in het verkeerde keelgat geschoten.

Gelukkig is door het aannemen van een motie in de Raad, het geld toch overgeheveld naar 2015 (een novum!). Onder leiding van de gemeente zal binnenkort een aan- gepast plan worden gepresenteerd.

De gemeente heeft de bewoners ook een brief hierover gestuurd.

>> 141222 Schouwtjeslaan bewonersbrief nav motie dec 2014

Back To Top
Translate »