Persbericht gemeente Haarlem

Dura Vermeer voert tussen 31 augustus en 16 november in opdracht van de gemeente Haarlem groot onderhoud uit aan de Leidsevaart tussen de Emmabrug tot voorbij de kruising Werstergracht.

De werkzaamheden aan de Leidsevaart bestaan uit het slopen van de bestaande kade en het aanbrengen van een nieuwe walmuur. Voor de sloop wordt een deel van het asfalt en de fundering verwijderd.

Omleiding verkeer

Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de Leidsevaart, maar alleen in de zuidelijke rijrichting (de stad uit). Auto’s en fietsers richting het centrum worden met borden via de Eerste Emmastraat en de Tempeliersstraat omgeleid.

Bereikbaarheid ‘Plaza West’

Winkelcentrum ‘Plaza West’ is vanaf de Randweg over de Westergracht bereikbaar. Ook is het winkelcentrum vanuit de noordzijde van de Leidsevaart bereikbaar en via de Van Oosten de Bruijnstraat.

Westergracht

De werkzaamheden aan de Leidsevaart zijn onderdeel van een groter project, waar ook het groot onderhoud van de Westergracht onder valt. De gemeente heeft bezwaren ontvangen op de kapvergunningen voor 41 bomen langs de Westergracht. Zoals toegezegd tijdens de informatieavonden heeft dat een opschortende werking op de bomenkap. Momenteel wordt onderzocht welke werkzaamheden, rekening houdend met het advies van de adviescommissie, we gedurende het doorlopen van de juridische procedure al wel kunnen uitvoeren.

Back To Top
Translate »