Clara mailde webredactie de volgende mail:

Sinds enige tijd woon ik in Italie. Ik heb 89 jaar in Haarlem gewoond, dicht bij de Haarlemmerhout, waarin ik veel gewandeld heb. Onlangs was ik in Haarlem op familiebezoek. Ik kwam door de Spanjaardslaan en schrok me daar een ongeluk door de ontsiering van deze prachtige laan door reclameborden. Ik maakte dit gedicht om wat humoristisch te zijn, maar het onderwerp doet mij veel verdriet. Misschien wilt U het in Uw wijkkrant of op een andere manier publiceren.

Waarvoor alsdan mijn hartelijke dank,

Clara C.K. de Jong

 

Oh, Haerlemmers van Noord en Zuid,

Van Oost en West

Weerom bedreigt Uw oude vest

Een grote ramp, een nieuwe pest.

 

Wat is hier naam’lijk aan de hand

Met de fraaiste laan van Nederland?

Ziet toch alom wat er gebeurt,

Waarin Uw stad thans wordt gesleurd.

 

Neemt nu Uw trommels en Uw fluiten

En stormt eendrachtelijk naar buiten.

Naar ‘t zuid’lijk grote, groene bos

En laat daar Uw protesten los.

 

Oh, laat de slechtaards niet begaan….

Ziet hoe Uw allermooiste laan

Door ‘t sluipend gif van ‘t kapitaal

Nu wordt bezoedeld, heel te maal,

 

Door borden om Uw blik te leiden

Naar ijdel ondeugd dezer tijden.

Komt allen op tegen reklame:

DE MOOIE HOUT IS VAN U SAMEN!!!

 

Bedenkt hoe Kenau wist te strijden

In heel wat moeizamere tijden.

Maar nu zult GIJhet moeten doen

Terwille van Uw schaarse groen.

 

Gaat op de barricaden staan

Ende  beschermt Uw lindenlaan.

Laat ieder ‘t weten: VOOR DEN DONDER

UW SPANJAARDSLAAN GAAT ZO TEN ONDER!!!!

 Spanjaardslaan reclame

 

Back To Top
Translate »