Na enig oponthoud door kerst/bouwvak vakantie en vorstperiodes is het dan zover: op maandag 4 maart is de nieuw aangelegde drain op de Prinsessekade gekoppeld aan de al bestaande drain in de Berkenrodestraat. Donderdag 7 maart zijn de laatste bestratingswerkzaamheden afgerond en is onze wijk vanaf de Schouwtjesbrug weer goed te bereiken.
De verwachting is dat met de aanleg van de drain en een tiental uitstroompunten op de Leidsevaart het ergste leed geleden is. De wijkraad is nog in overleg met de gemeente om goede afspraken te maken om de grondwaterstand in onze wijk goed te monitoren.

Back To Top
Translate »