Een uitnodiging van platform Haarlem Groener:

Platform Haarlem Groener bestaat nu bijna twee jaar. Ook in 2014 willen wij ons hard maken voor een groener Haarlem. Wij zijn in het leven geroepen om initiatiefgroepen in buurten en wijken die bezig zijn met natuur in de stad of met stadslandbouw in de brede zin met elkaar in contact te brengen. Kennis delen, elkaar bijstaan en versterken, contact onderhouden met de gemeente, dat zijn onze belangrijkste activiteiten.

Wij beschouwen de wijkraden als onze natuurlijke bondgenoten en wij hopen dat dat wederzijds is.

Op 27 maart houden wij onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst bij De Pletterij en op 12 en 13 april zijn wij aanwezig op het Voorjaarsevenement van het NME-centrum aan de Kleverlaan.

Als u nieuwsgierig bent om ons te leren kennen en kennis te maken met onze deelnemende groepen dan bent u van harte welkom op 27 maart in de Pletterij.

Komt dat u niet zo goed uit, maar bent u in de gelegenheid om het Voorjaarsevenement te bezoeken, komt u dan een praatje maken bij onze informatiestand.

Hebt u vragen of ideeën, u bent te allen tijde welkom om contact met ons op te nemen. U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief die om de twee maanden verschijnt.

In de hoop u hier of daar te ontmoeten, met vriendelijke groet,

 

Truus Boerma, secretaris

Stichting Platform Haarlem Groener

>> uitnodiging 27 maart

Back To Top
Translate »