Veel buurtbewoners vinden het leuk om zelf een aantal boomrondes bij hun in de buurt te onderhouden en ‘op te leuken’ met bloemen en plantjes. De gemeente Haarlem juicht dit van harte toe en heeft Spaarnelanden, aan wie het groenonderhoud is uitbesteed, gevraagd om deze boomrondes niet te schoffelen.

Eigen onderhoud boomrondes gemarkeerd met bloem

Binnenkort kunnen buurtbewoners een markering aanvragen die naast de boomronde wordt aangebracht met straatverf (in de vorm van een bloem), zodat Spaarnelanden weet dat zij die boomronde niet hoeft te onderhouden, maar dat dit door buurtbewoners zelf wordt gedaan.

Aanvragen bloemmarkering bij de wijkraad

Buurtbewoners die zelf al een boomronde onderhouden of dit willen gaan doen, vragen bij de wijkraad de bloemmarkering aan. De wijkraad geeft alle aanvragen door aan de dagelijks beheerder van het eigen gebiedsteam. Hij/zij geeft dit door aan Spaarnelanden. Het kan een paar weken duren voordat de bloemmarkering (met straatverf) wordt aangebracht, omdat Spaarnelanden uit oogpunt van efficiëntie steeds meerdere markeringen in één wijk wil aanbrengen.

>> Stuur een e-mail voor aanvraag van een boomronde

Spelregels voor onderhoud boomrondes

Wel toegestaan:

– Plantjes of bloemen niet hoger dan 40 cm;

Niet toegestaan:

– Klimplanten; deze overwoekeren alles;

– Hekjes of stenen rond boomrondes plaatsen; i.v.m. beschadiging wortels en drainage, losliggende stenen liggen zijn een gevaar voor de weggebruikers.

– Extra grond aanbrengen; dit is niet goed voor de wortels van de boom.

Voorbeelden van plantjes en bloemen die zijn toegestaan:

>> lijst met planten en bloemen

Onderhoud grotere stukken groen

Wilt u in uw buurt meer dan alleen een boomronde onderhouden, dan is daarvoor een participatieovereenkomst met de gemeente nodig. Neem hiervoor contact op met de Gemeente Haarlem via telnr. 14023.

Back To Top
Translate »